Politiniai ryšiai su visuomene: siekis pateikti visuomenei realiai atliekamus darbus ar priemonė oponetus kaltinti netinkama veikla

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politiniai ryšiai su visuomene: siekis pateikti visuomenei realiai atliekamus darbus ar priemonė oponetus kaltinti netinkama veikla
Alternative Title:
Political public relations: public presentation of real works or tool to blame opponents for inadequate activities
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2015, Nr. 18, p. 102-122
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Komunikacija / Communication; Medijos / Media; Politika / Politics; Politinė ideologija / Political ideology; Politinės partijos / Political parties; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTViešojoje erdvėje, ypač artėjant politiniams rinkimams, aštrėja politikų tarpusavio komunikacinės kovos, kuriose jie dažnai vieni kitus kaltina viešųjų ryšių technologijų naudojimu. Politika yra ta sritis, kuri ir paskatino šiuolaikinių ryšių su visuomene atsiradimą, kai yra informuojama visuomenė, pristatomos idėjos, organizuojamos diskusijos ir pan. Politikoje ryšiai su visuomene yra būtini ne tik politinių rinkimų kampanijų metu, bet ir kasdien, nes tik politikai ir politinės institucijos gali užtikrinti ir pačios politikos vykdymą: formuoti vyriausybes, koalicijas, spręsti valstybės svarbos klausimus, ieškoti kompromisų derantis partijoje ar su skirtingų partijų atstovais, verslininkais, kitų šalių politikais. Politiniai ryšiai su visuomene aprėpia labai platų komunikacijos spektrą, tad tampa apmaudu, kai viešojoje erdvėje politikai viešuosius ryšius vertina tik kaip būdą būti matomiems, populiariems. Šio straipsnio tikslas – atskleisti politinių ryšių su visuomene ypatumus, išryškinti politinių ryšių su visuomene dalyvius, veiklos principus, siekiant paneigti žiniasklaidoje ir visuomenėje vyraujančius mitus apie viešųjų ryšių veiklą. Straipsnyje analizuojama politinių ryšių su visuomene veikla, aptariama jos specifika ir aspektai. Autorė siekia ne tik išryškinti veiklos specifiką, bet ir aptarti viešojoje erdvėje egzistuojančius mitus, siejamus su politine komunikacija, viešaisiais ryšiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Politikai; Politiniai ryšiai su visuomene; Politinės institucijos; Valdžios institucijos; Viešieji ryšiai; Įvaizdis; Žiniasklaida; Image; Mass media; Media; Media relations; Political institutions; Political parties; Political public relations; Politicians; Public relations.

ENIn the public sphere, especially before elections, discussions about the possibilities of political communication or techniques of public relations could show that politicians are familiar with the means of political public relations and they tend to see those means applied by their political opponents via presentation of problems and their solutions, suggested procedures to consolidate political partners and electorate for some decisions, etc. Politics is a field in which modern communications and public relations were invented, and in this field public relations could help present ideas, organize discussions on topics that are important for groups of society. In politics, public relations is essential not only during political election campaigns when voters are introduced to policies or political parties, politicians, but also on a daily basis , because only because of communicating with each other and with the public and relevant stakeholders groups politicians and political institutions can ensure the enforcement of the policy: formation of governments, coalitions, to address public interest issues and trade-offs in negotiating party or parties with different representatives, businessmen and politicians of other countries . Political public relations covers a wide range of communication means, so it sometimes becomes annoying when politicians in the public space treat public relations only as a political desire to be visible and popular.The aim of this article is to present definition and discussion about political public relations, their characteristics, principles, in order to refute the prevailing media myths about public relations activities. This article analyzes political public relations activities, processes and means that are used for political public relations. In the article the main fields of activities of public relations such as media relations, image management, and internal political communication are presented. In the conclusions the myths related with political public relations are discussed: usage of term public relations to strengthen populist aspects of political opponents’ activities, importance of media relations and image formation, visibility creation and political spectacle as the main activities of political public relations. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68370
Updated:
2022-10-19 10:33:36
Metrics:
Views: 29    Downloads: 14
Export: