Alternatyviųjų degalų panaudojimo šalies autotransporte tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyviųjų degalų panaudojimo šalies autotransporte tyrimas
Alternative Title:
Research of alternative fuel use in the transport of the country
In the Journal:
Keywords:
LT
Alternatyvieji degalai; Biodyzelinas; Bioetanolis; Gamtinės dujos; Lternatyvieji degalai; Vidaus degimo variklis; Vidaus degino variklis.
EN
Alternative fuels; Biodiesel; Bioethanol; Internal combustion engine; Natural gas.
Summary / Abstract:

LTKasmet didėjantis transporto priemonių skaičius Lietuvoje ir miestų užterštumas išmetamosiomis dujomis, kylančios degalų ir siūlomų paslaugų kainos transporto sektoriuje žmones verčia ieškoti alternatyvių produktų. Lietuvos miestuose perspektyvus automobilių transporte skystųjų naftos produktų sąnaudų mažinimo būdas yra alternatyviųjų degalų naudojimas vidaus degimo varikliuose. Alternatyvieji degalai – tai ne tik tradicinių išteklių gaunami skystieji ir dujiniai degalai. Alternatyviems degalams, naudojamiems autotransporte, priskiriami visų rūšių degalai, išskyrus mineralinės kilmės degalus: benziną ir dyzeliną. Daugelis alternatyviųjų degalų savo fizinėmis, cheminėmis ir eksploatacinėmis savybėmis labai skiriasi nuo tradicinių benzininių ir dyzelinių degalų, todėl norint juos praktiškai pritaikyti, reikia keisti variklių technines charakteristikas ir pačios transporto priemonės eksploatavimą. Pagrindinės alternatyviųjų degalų rūšys, kurios yra pritaikomos Lietuvos rinkoje, yra vandenilis, gamtinės dujos, biodyzelinas, bioetanolis, tačiau šios rūšys nėra tinkamai išplėtotos, todėl būtina jas išanalizuoti. Straipsnyje analizuojamos biodegalų rūšys, jų gamyba ir panaudojimas Lietuvoje, biodegalų ekonominiai rodikliai bei biodegalų gamybos skatinimo būdai. [Iš leidinio]

ENAnnually increasing number of vehicles in Lithuania and urban pollution by exhausted gas, rising fuel’s and services prices at transport sector are forcing people to look for alternative products. A perspective way to make lower the costs of liquid petroleum products is to use the alternative fuel in internal combustion engines. The alternative fuels are not only liquid and gaseous fuels gained from traditional resources. Alternative fuels include all types of fuel, except mineral fuels: gasoline and diesel fuel. Many of the alternative fuels in their physical, chemical and performance characteristics are very different from conventional gasoline and diesel fuel, so in order to be putted them into practice needs to change engines and technical characteristics of the vehicle’s operation. The main alternative fuels, which are adapted to the Lithuanian market is hydrogen, natural gas, biodiesel, bioethanol, but these types of fuel are not properly developed and that’s the reason why it is necessary to analyze them. Types of biofuels, their manufacturing and possibilities to use them in Lithuania, economic indicators of biofuels, promotion of biofuels manufacturing are analyzed in this article. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68360
Updated:
2018-09-01 18:59:22
Metrics:
Views: 6
Export: