Geležinkelių eksploatacijos dalykų mokymo metodinė strategija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geležinkelių eksploatacijos dalykų mokymo metodinė strategija
Alternative Title:
Methodological strategy for teaching railway operation course
In the Journal:
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama geležinkelių eksploatacijos disciplinos dalykų pateikimo studentams metodika, sudaryta vadovaujantis geležinkelių eksploatavimo inžinieriaus rengimo standartais. Dalykai dėstomi tokia tvarka: „Geležinkelių stočių įrenginiai“, „Geležinkelių stotys ir mazgai“, „Stočių darbo technologija“ ir „Geležinkelių stočių įrenginiai“. Dėstymo praktika atskleidė, kad dalykų pateikimas studentams šia tvarka yra nefunkcionalus: iš šių dalykų išsiskiria du – „Geležinkelių stočių įrenginiai“ ir „Stočių darbo technologija“, kuriuos galima pavadinti fundamentaliaisiais, suteikiančiais pagrindinę informaciją dėstant dalyką „Stotys ir mazgai“. Kadangi dėl nefunkcionalaus dalykų dėstymo prarandamas informacijos pateikimo nuoseklumas ir prastėja studentų programos išmokimas, atsiranda būtinybė pakeisti dalykų mokymo metodologinę strategiją ir parinkti informacijos pateikimo optimalųjį būdą. Siekiant teikiamos informacijos optimizacijos ir suderinamumo su standartu, straipsnyje siūloma patobulinti dėstomų dalykų temų pavadinimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Geležinkelių eksploatacijos dalykai, mokymo metodologinė strategija, proceso optimizavimas; Geležinkelių eksploatacijos dalykai, mokymo metodologinė strategija, proceso optimizavimas,; Pedagoginė veikla, informacijos pateikimas, įrenginiai, technologija, stotys, mokymo priemonės, dėstymo tikslas; Optimization of the process; Pedagogical activity, information presentation, equipment, technology, stations, teaching aids, purpose of teaching; Railway operation subjects, teaching methodological strategy, process optimization,; Subjects of Railway Operation, Methodological Strategy of Teaching.

ENThe present paper analyses the methodology of presenting the course material of railway operation to students following the standards of training railway maintenance engineers. The course material is taught in the following order: Railway Station Equipment, Railway Stations and Nods, Technology of Station Operation and Railway Station Equipment. The teaching practice revealed that the presentation of course material in the said order was ineffective as two of the subjects – Railway Station Equipment and Technology of Station Operation – stand out as fundamental in providing information as basis for teaching Stations and Nodes. This ineffectiveness in teaching affects the consistency of the presentation of information and students’ learning and it points to the necessity to change the methodology strategy of teaching and identify the optimal way of presenting information. The present paper suggests improving the topics of the current course material in order to achieve optimization of the information that is to be presented and meet the standards. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68359
Updated:
2023-02-26 12:33:43
Metrics:
Views: 8
Export: