Kontrasto figūrų galia Rolando Pavilionio kalbose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontrasto figūrų galia Rolando Pavilionio kalbose
Alternative Title:
Power of elements of contrast in speeches of Rolandas Pavilionis
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2014, Nr. 16, p. 65-81
Keywords:
LT
Rolandas Pavilionis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Retorika / Rhetoric.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Rolando Pavilionio kalbos (pasakytos ir parašytos 2000–2006 m. laikotarpiu) peržengus, jo žodžiais, per amžinybės paženklinto Vilniaus universiteto slenkstį į visai kitą – žemišką politinio gyvenimo – erdvę, kurios nesutaikomas kritikas jis buvo iki tolei. Dėmesys sutelktas į vieną svarbų retorinį aspektą – kontrastą, kuris yra nuolatinė intelektualaus oratoriaus gyvenimo būsena, mąstymo pagrindas ir kalbėjimo būdas. Pirmą kartą aptariamas išskirtinis R. Pavilionio gebėjimas pasinaudoti visa apimančiomis retorinėmis kontrasto figūromis – antiteze, oksimoronu, paradoksu, antimetabole, antifraze, padėjusiomis jam pasiekti užsibrėžtų tikslų. Parodomas didelis šių figūrų psichologinis poveikis klausytojams. R. Pavilionio, lyderio iš prigimties, mintys, išsakytos nesuderinamais ir kartu paradoksaliai suderinamais žodžiais ir pasakymais, įsirėžia į klausytojų atmintį, verčia mąstyti, paryškina emocinį aptariamų dalykų santykį, patraukia paskui save tiesos ir naujumo link, įtikina ir įteigia, nes turi retorinio argumentavimo galią. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antifrazė; Antimetabolė; Antitezė; Oksimoronas; Paradoksas; Retorinės kontrasto figūros; Rolandas Pavilionis; Stilistika; Antimetabole; Antiphrasis; Antithesis; Oxymoron; Paradox; Rhetorical elements of contrast; Rolandas Pavilionis; Stylistics.

ENThe article analyses the speeches of Rolandas Pavilionis, Chancellor and Professor of Vilnius University and Chairman of the Seimas Committee on Education, Science and Culture between 2000 and 2004, composed and delivered in 2000-2006 when, as he put it, he “stepped over the threshold of Vilnius University shrouded in eternity” into a totally different, earthly world of politics of which he had formerly been highly critical. The analysis focuses on the key rhetorical aspect of Pavilionis’s speeches – a contrast which constantly accompanies an intellectual orator’s life, occupies his mind and comes up in his talking. Pavilionis’s ability to use all-encompassing rhetorical elements of contrast – an antithesis, oxymoron, paradox, antimetabole and antiphrasis – which helped him to get his point across has been analysed for the first time, with the intention to show what a huge psychological impact these elements had on a listener. Pavilionis, who was born to be a leader, expressed his thoughts in contradicting words and phrases that paradoxically fitted in together and stuck in the listener’s mind, invited to think, revealed emotional connections between the matters discussed, set you on the path towards the truth and novelty and were able to persuade and influence you due to the strength of rhetorical argumentation. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68342
Updated:
2022-10-19 10:33:38
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: