Parlamentarų informacinės elgsenos ypatumai: Lietuvos Respublikos Seimo narių atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parlamentarų informacinės elgsenos ypatumai: Lietuvos Respublikos Seimo narių atvejis
Alternative Title:
Information behavior of members of the parliament: the case of the members of the Seimas
In the Journal:
Parlamento studijos. 2013, Nr. 15, p. 66-97
Keywords:
LT
Informacijos ieška; Informacinis aprūpinimas; Informacinė elgsena; Seimo nariai; Sprendimų priėmimas; Įstatymų leidyba.
EN
Decision making; Information behavior; Information seeking; Legislation; Legislators; Parliament; Provision of information.
Summary / Abstract:

LTInformacijos vaidmuo ir įtaka politiniams sprendimams teoriniu požiūriu suvokiama ir interpretuojama gana skirtingai, tačiau jos reikalingumas ir svarba išlieka nepaneigiami. Parlamento narius galima vadinti vienais iš svarbiausių informacijos vartotojų, nes nei politiniai sprendimai, nei politinė veikla, nei politika iš esmės negali būti atskirti nuo informacijos, todėl politikų kaip informacijos vartotojų elgsena reikalauja išskirtinio tyrėjų dėmesio ir kruopščios analizės. Tokie tyrimai svarbūs ir aktualūs siekiant atskleisti ir suvokti parlamentarų informacinius poreikius, informacijos ieškos ir informacijos naudojimo priimant sprendimus ypatumus, taip pat tai leidžia numatyti praktines informacijos sklaidos ir aprūpinimo informacija tobulinimo galimybes parlamente, o tai yra ypač svarbu siekiant geresnio ir sklandesnio sprendimų priėmimo įstatymų leidybos institucijoje. Kol kas Lietuvoje galima pastebėti tik užuomazgas mokslinių bandymų tirti Seimo narių informacinę elgseną. Šiame straipsnyje pristatomi rezultatai atlikto kokybinio tyrimo, kuriuo siekiama atskleisti Lietuvos Respublikos Seimo narių informacinės elgsenos ypatumus. Siekta ištirti, kaip parlamentarai suvokia informacijos vaidmenį politiniuose sprendimuose, kokie motyvai skatina parlamento narius ieškoti informacijos, kaip ir kur informacijos ieškoma, kaip Seimo nariai vertina gaunamą informaciją ir kaip ją naudoja (nenaudoja) priimdami sprendimus. Pateikiamas parlamento narių požiūris į informacijos sklaidą parlamente ir sprendimų priėmimo proceso informacinį aprūpinimą, siekiant nurodyti galimas informacinio aprūpinimo tobulinimo galimybes. [Iš leidinio]

ENDecision making is considered as one of the main activities of legislators. Information is seen as crucial part of decision making. Although in many theories of decision making the role of information is differently conceptualized and interpreted, however significance of information in decision making process is undeniable. Therefore information behavior of legislators requires exclusive and comprehensive scientific analysis. In this article results of empirical study is presented. Semi-structured interviews were carried out with a total 19 legislators. The study explores the importance of information in political decisions from legislators‘ view, reveals the factors which motivates legislators to seek information, the importance of different information sources and how information is used in decision making. Findings of the study show that legislators face the problem of too many decisions and too little time, so frequently they tend to perfunctory information search and tend to rely on colleagues, follow their political group (party) position or political programme as they make decisions. Most often legislators engage in an comprehensive information search only when confront with an unusual or problemistic situation, for example a controversial or conflicting issue. [From the publication]

ISSN:
1648-9896
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68338
Updated:
2021-03-22 09:59:42
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: