Studentų verslumo prielaidų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų verslumo prielaidų analizė
Alternative Title:
Analysis of assumptions of students’ enterprise
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTŠios studentų verslumo prielaidų analizės tikslas – išsiaiškinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Statybos fakulteto geodezijos ir kadastro bei statybos inžinerijos studijų programas pasirinkusių studentų asmenybės bruožus, skatinančius kurti verslą. Remiantis mokslininkų tyrimais verslumas gali būti nagrinėjamas, vertinant asmenines žmogaus savybes, tokias, kaip noras pirmauti, iniciatyvumas, naujų idėjų kūrimas, rizikos prisiėmimas. Be asmeninių savybių asmens verslumui įtakos turi jį supanti aplinka. Atlikus analizę buvo išsiaiškinta, kad pagrindiniai kriterijai kurti savo verslą yra karjeros siekis, idėjų įgyvendinimas, saviraiška. Įvertinus studentų nuomonę, galima teigti, kad jie augo ir tobulėjo verslui nepalankioje aplinkoje ir neturi įgytų verslumo savybių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninės savybės; Motyvacija; Pelnas; Pelnas ir jo siekis; Prielaidos; Verslumas; Assumption; Entrepreneurship; Motivation; Personal qualities; Profit; Profit and striving for profit.

ENEntrepreneurship as a concept may be considered based on two criteria, the inherent qualities and acquired properties. Inherent characteristics that are often mentioned as: the leadership, motivation, risk profile, a sense of responsibility, initiative. The acquired properties are the ability to solve various problems, leadership, ability to plan and organize self and others. The study revealed that the students of Vilnius College of Technology and Design are keen to establish their own business. The main criteria for what it will do are: self-realization, financial situation, the desire to communicate, career aspirations, ideas for implementation. 85% of the students specifically mentioned the following tasks. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68336
Updated:
2023-02-26 12:29:50
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: