Sunkių ir didžiagabaričių krovinių vežimo kelių transportu Lietuvoje tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sunkių ir didžiagabaričių krovinių vežimo kelių transportu Lietuvoje tyrimas
Alternative Title:
Research of heavy load and oversized shipment transportation in highways of Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Lietuvoje įvyko daug pokyčių įvairiose šalies ūkio srityse. Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą lėmė paprastesnį krovinių gabenimą tarp šalių, priklausančių šiai sąjungai. Kroviniai greičiau pristatomi į kitas šalis. Nuolat didėjanti vartosena lemia didesnę produktų paklausą ne tik vidinėse, bet ir tarptautinėse rinkose. Sparčiai auganti ekonomika visoje Europos Sąjungoje veikia gamybos pramonės šakų raidą ir spartų augimą. Abu šie veiksniai lemia nuolat didėjantį ne tik įprastų, bet ir didžiagabaričių bei sunkių krovinių gabenimo poreikį. Ekonominė plėtra neišvengiamai yra susijusi su tokių krovinių gabenimu. Populiariausi sunkieji ir didžiagabaričiai kroviniai yra šie: vėjo jėgainių dalys, generatoriai, turbinos, kiti pramoniniai įrenginiai ir pan. Kadangi sunkūs ir didžiagabaričiai kroviniai Lietuvoje gabenami nedažnai, mokslinėje literatūroje daugelis autorių nagrinėja standartinių krovinių vežimą. Todėl šio straipsnio tikslas – atlikti sunkių ir didžiagabaričių krovinių vežimo kelių transportu Lietuvoje tyrimą, įvardyti priežastis, lemiančias tokių krovinių vežimo problemiškumą Lietuvoje. Šį straipsnį sudaro įvadas, dvi dėstomosios dalys ir išvados. Pirmoje dėstomojoje dalyje išsamiai išanalizuotos sunkių ir didžiagabaričių krovinių vežimo probleminės sritys Lietuvoje, tas sudaro pagrindą antroje dėstomojoje dalyje atliekamam tyrimui. Tyrimas parodė, kad sunkių ir didžiagabaričių krovinių gabenimas Lietuvoje yra problemiškas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Didžiagabaritis krovinys; Finansinė aplinka; Problemiškumas; Sunkus krovinys; Technologinė aplinka; Teisinė aplinka; Financial environment; Heavy load; Juridical environment; Law environment; Oversize load; Problematic; Technological environment.

ENMany changes in various economic fields took place in Lithuania recently. Admission of Lithuania to the European Union made transportation of goods easier and faster in these countries. The growth of consumption also increased the product demand in the domestic and international markets. In addition, the economic growth throughout the European Union facilitated the development and progress of industry Increased demand for the transportation of normal and heavyweight and oversized loads was conditioned by the above mentioned factors. The economic development is connected with the transportation of this kind of cargoes. Today the most popular oversized and heavyweight cargo are considered to be parts of wind power-plants, generators, turbines, different industrial facilities, etc. The transportation of oversized and heavyweight loads in Lithuania is rather rare. Therefore, many authors and scientists study standard loads only. The aim of this article is to investigate the situation of the oversized and heavyweight cargoes transportation in Lithuania, identify and present the main reasons and problems of this type of transportation in our country. This article consists of the introduction, two basic parts of information analysis and the conclusions. The first part of the article deals with the main load transportation problems in Lithuania. The research revealed that oversized and heavy weight load transportation in Lithuania is still problematic. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68334
Updated:
2023-02-26 12:26:47
Metrics:
Views: 27
Export: