Besivejanti praeitis : keletas laiškų iš Stasio Lozoraičio ir Kazimiero Narutavičiaus korespondencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Besivejanti praeitis: keletas laiškų iš Stasio Lozoraičio ir Kazimiero Narutavičiaus korespondencijos
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2016, 22, p. 119-132
Keywords:
LT
20 amžius; K. Narutavičius; Kazimieras Narutavičius; Stasys Lozoraitis; S. Lozoraitis; Italija (Italy); Lietuva (Lithuania); Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature.
Summary / Abstract:

LTSkaitytojui pateikiamas nedidelis pluoštelis (6 laiškai) korespondencijos, kuri 1969–1976 m. kursavo tarp Poznanės Lenkijoje ir Romos Italijoje, tarp gerai visuomenei žinomo diplomato Stasio Lozoraičio (gyvenusio Romoje) ir menkai mums žinomo bajoro, agronomo Kazimiero Narutavičiaus. Publikuojami laiškai yra pokario emigracijos palikimas, liudijantis apie lietuvių ir lenkų santykius. Juose liečiami klausimai, susiję su prieškariniais Lietuvos ir Lenkijos santykiais, o tiksliau jų nebuvimu ir diplomatinių santykių užmezgimu 1938 m. po Lenkijos ultimatumo Lietuvai. Susirašinėjimą veikiausiai paskatino 1967 m. lenkų istoriko Ježio Ochmanskio (Jerzy Ochmański) lenkų kalba išleista knyga "Lietuvos istorija" (Historia Litwy), kurioje Kazimieras Narutavičius buvo apkaltintas prisidėjęs prie Lenkijos ultimatumo Lietuvai įteikimo 1938 m. Kadangi Kazimieras Narutavičius, o taip pat Stasys Lozoraitis dar buvo gyvi, jie rado reikalą reaguoti ir aiškinti situaciją, pateisinant savo veiksmus 1938 m. Mat iš J. Ochmanskio knygos ir po to lietuvių išeivijos kai kurių publikacijų ėmė formuotis tiek S. Lozoraičio, tiek K. Narutavičiaus prolenkiškumo įvaizdis, kas galėjo liudyti jų nepatikimumą, mesti dėmę dėl jų lojalumo Lietuvos valstybei reputacijos. Po gana išsamaus įvadinio straipsnio autorės teksto skelbiami laiškų, kaip istorijos šaltinių, tekstai, papildyti nuorodomis, išnašose pateikiant trumpus paaiškinimus apie dokumente pirmą kartą minimus asmenis, organizacijas. Išnašose taip pat pateikiami ne lietuvių kalba laiškuose parašytų žodžių ar sakinių vertimai.Reikšminiai žodžiai: 1938 m. Lenkijos ultimatumas Lietuvai; K. Narutavičius; Kazimieras Narutavičius; Korespondencija; S. Lozoraitis; Stasys Lozoraitis; 1938 Polish ultimatum to Lithuania; Antanas Vaičiulaitis; Bronius Vaškelis; Correspondence; K. Narutavičius; S. Lozoraitis.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68330
Updated:
2020-05-05 08:42:06
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: