Bostono lietuvių kultūrinis gyvenimas 1950-1970 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bostono lietuvių kultūrinis gyvenimas 1950-1970 m
Alternative Title:
Cultural life of Boston Lithuanians from 1950 to 1970
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2016, 22, p. 73-86
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Kultūra / Culture; Pabėgėliai / Refugees; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTBostonas – miestas JA V Masačusetso valstijoje, esantis šiaurės rytuose. Daugiau nei šimtą metų jis buvo lietuvių emigrantų traukos centras. Šiame straipsnyje aptariamos ryškiausios 1950–1970 m. laikotarpio Bostono lietuvių kultūrinio gyvenimo sritys. Simbolinės apibrėžtos chronologinės ribos. 1944 m., baigiantis Antrajam pasauliniam karui, įvairiais duomenimis, iš Lietuvos į Vakarus pasitraukė 60–70 tūkst. žmonių. Dauguma iš jų buvo inteligentijos atstovai. Po karo didžioji dalis pasitraukusiųjų apsistojo Vokietijos DP stovyklose. Išblėsus viltims, jog pasaulio politikoje įvyks reikšmingų permainų ir greit bus galima grįžti į tėvynę, pabėgėliai iš Lietuvos pradėjo kurtis svečiose šalyse. Viena iš tokių buvo JAV. Dauguma lietuvių stengėsi vykti į miestus, kuriuose jau gyvavo stiprios tautiečių bendruomenės, pavyzdžiui, Bostone. Apie 1950 m., atvykus naujiesiems imigrantams, Bostono lietuvių bendruomenės gyvenimas ženkliai suaktyvėjo. Šiame mieste susitelkė lietuvių poetų ratas. Jame kūrė Faustas Kirša, Zigmas Gavelis, Antanas Gustaitis, Stasys Santvaras ir iki 1955 m. Bernardas Brazdžionis. Daugelis savo kūrybinį kelią pradėjo Lietuvoje. Nepaisant riboto šaltinių prieinamumo, sudėtingų sąlygų, Bostone išleista Lietuvių enciklopedija. Tai buvo didžiausias XX a. išleistas enciklopedinis leidinys lietuvių kalba. Pradėti organizuoti kultūriniai subatvakariai, kuriuose skaitytos paskaitos mokslo ir visuomeninėmis temomis, vyko muzikos vakarai, dailės parodų pristatymai. Taip pat, prisijungus naujiems šokėjams, atsinaujino 1937 m. Bostone įsteigto tautinių šokių ansamblio „Sambūris“ veikla. Įkurtas Bostono lietuvių dramos teatras. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bostonas; JA V lietuviai; JAV lietuviai; Kultūrinis gyvenimas; Lietuvių enciklopedija; Lietuvių poetai; Tautinių šokių ansamblis; Teatrinė veikla; Šokių ansamblis "Sambūris"; Boston; Cultural life; Dance Ensemble "Sambūris"; Folk Dance Ensemble; Lithuanian Americans; Lithuanian Encyclopedia; Lithuanian poets; Theatrical activity.

ENBoston, a city of the state of Massachusetts, is located in the north-eastern part of the USA . For more than a century, it has been a center of attraction for Lithuanian emigrants. This article discusses the highlights of the cultural life of Boston Lithuanians from 1950 to 1970, although these chronological boundaries mostly serve as approximate reference points. According to various sources, as World War II was coming to an end in 1944, 60 to 70 thousand people fled from Lithuania to the West. Most of them belonged to the intellectual community. After the war, many of the refugees stayed in the DP camps in Germany. Seeing no significant change in global politics and having lost hope for a return to the homeland in the near future, they started settling in foreign lands such as the USA and mainly chose the cities where Lithuanian communities had already been well established. Boston was one of those cities. The cultural life of Boston Lithuanians saw a significant revival around 1950, when some of these new immigrants arrived. Boston was the home for an exclusive group of Lithuanian poets that included Faustas Kirša, Antanas Gustaitis, Stasys Santvaras, and Bernardas Brazdžionis (the latter until 1955). Many of them had begun writing poetry in Lithuania. Despite a limited access to resources and complicated circumstances, a Lithuanian Encyclopedia was published in Boston. It was the largest Lithuanian encyclopedic publication of the 20th century. The community began holding cultural Saturday evenings (kultūriniai subatvakariai) with lectures on scholarly and civic topics, music nights, and art exhibitions. The arrival of new dancers led to the revival of the “Sambūris” Dance Ensemble which was originally established in Boston in 1937. Also, the Boston Lithuanian Drama Theater was founded. [From the publication]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68326
Updated:
2018-12-17 14:13:17
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: