Transporto vadybos studentų aukštojo mokymo kokybės poreikis: dėstytojų požiūrio tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transporto vadybos studentų aukštojo mokymo kokybės poreikis: dėstytojų požiūrio tyrimas
Alternative Title:
Demand of high quality studies for the transport management students: research of the teachers’ approach
In the Journal:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Ekonomistai ir vadybininkai; Studijų kokybė; Studijų kokybė, transporto vadybos studentai, ekonomistai ir vadybininkai, aukštasis mokslas; Transporto vadybos studentai.
EN
Economists and managers; Higher education; Quality of studies; Quality of studies, transport management students, economists and managers, higher education; Transport management students.
Summary / Abstract:

LT2003–2012 metų valstybinėje švietimo strategijoje, patvirtintoje LR Seimo 2003 m. liepos 4 d., švietimo kokybės užtikrinimas įvardijamas kaip vienas pagrindinių švietimo plėtotės siekių. LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme, patvirtintame 2003 m. birželio 17 d., pabrėžiama, kad už švietimo kokybę atsako švietimo teikėjas, vadinasi, mokykla privalo užtikrinti geros kokybės švietimą. Tačiau mokymo įstaigos neturi galimybių sukurti ir nuolat atnaujinti materialiosios bazės, atitinkančios veiklos pasaulio tendencijas, teorinių ir praktinių įgūdžių nebepajėgia suteikti tie patys žmonės. Taip pat tebėra silpni mokymo institucijų ryšiai su darbdaviais. Jie yra menkai įsitraukę į studentų praktinio mokymo planavimą, organizavimą ir vertinimą, nors socialiniai partneriai turėtų būti svarbiausi praktinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemoje. Šio straipsnio tikslas – atlikti transporto vadybos studentų aukštojo mokymo kokybės poreikių tyrimą, įvertinti šios srities dėstytojų požiūrį. Šį straipsnį sudaro įvadas, trys dėstomosios dalys bei išvados. Pirmoje dėstomoje dalyje yra nagrinėjami ekonomistų ir vadybininkų rengimo kokybės teoriniai aspektai, antroje – atliekama studentų aukštojo mokslo mokymo kokybės poreikių teorinių aspektų analizė. Šių teorinių aspektų analizė tapo pagrindu trečios dalies dėstytojų požiūrio į transporto vadybos specialistų rengimą anketiniam tyrimui, buvo daromos išvados ir teikiami pasiūlymai, susiję su tyrimo metu iškilusių problemų šalinimu. [Iš leidinio]

ENThe Public Education Strategy for year 2003–2012 was adopted by the Lithuanian Parliament on the July 4, 2003. The education quality is identified as one of the basic education development goals. According to the Law on The Amendment of the Law of Education of the Republic of Lithuania adopted on June 17, 2003, the provider of education is responsible for the quality of education, i.e. that a school must ensure highquality education. However, our educational institutions do not have possibilities to create and renew their materials and technical base in conformity with the global business trends. Moreover, not all teachers are qualified enough to provide their students with a high quality education: theoretical knowledge and practical skills. It is evident that cooperation between higher educational institutions and employers is not strong enough. Their role in the students’ practical training, planning, organizing and evaluating is still insufficient, though the social partners should play a significant role in the practical training and quality assurance system. The aim of the article is to analyze the needs for higher education quality for the transport management students, by evaluating their teachers’ attitudes in this area. This article features introduction, three parts in which the literature analysis and research is presented and gives the conclusions. The first part deals with the theoretical aspects of training quality of the economists and managers; in the second part the analysis of the theoretical aspects of the needs for higher education quality of transport management students is presented. The analysis of these theoretical aspects served as basis for creating the survey aimed to research the teachers’ approach towards the quality of transport management studies. The conclusions were drawn and the proposals were submitted aimed to eliminate the problems revealed by the study. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68325
Updated:
2018-09-25 05:45:33
Metrics:
Views: 2
Export: