BALF’o parama lietuviams už geležinės uždangos ir komunistinėje Lenkijoje 1956-1989 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
BALF’o parama lietuviams už geležinės uždangos ir komunistinėje Lenkijoje 1956-1989 m
Alternative Title:
Help extended from 1956 to 1989 by BALF'as (United Lithuanian relief fund of America) to Lithuanians behind the iron curtain and in communist Poland
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2016, 22, p. 29-44
Keywords:
LT
Amerikos lietuviai; BALF; Geležinė uždanga; J. Končius; JAV lietuvių parama; Lenkijos lietuviai; Materialinė parama; Sibiras; Tremtiniai; Šalpa.
EN
Assistance from US Lithuanians; Cold War, Balfas (United Lithuanian Relief Fund of America); Deportees; Iron Curtain; Juozas Končius; Lithuanian diaspora in United States; Lithuanians in Poland; Relief; Siberia; Soviet Lithuania; United Lithuanian Relief Fund of America.
Summary / Abstract:

LT1944 m. įkurto BAL F’o tikslas – materialiai paremti lietuvius pabėgėlius ir ypač karo nualintos Lietuvos gyventojus. Pokaryje nepalankiai lietuviams susiklosčiusi politinė situacija Rytų Europoje ir okupuotoje Lietuvoje stipriai apribojo organizacijos veiklą. Atšilimo Tarybų Sąjungoje laikotarpiu, nuo 1956 m., imti remti lietuviai ne tik to meto Lietuvoje, bet ir tremtiniai Sibire, šiauriniuose TSRS rajonuose, Kazachstane. Nuo pat pradžių daugiausia siųsta vaistų, vėliau – padėvėti drabužiai ir avalynė, maisto produktai, skalbimo priemonės ir pan. Uždraudus padėvėtų drabužių įvežimą į TSRS , pradėti siųsti nauji drabužiai, audiniai. Tai dar labiau padidino muitus. Komunistinė Tarybų Sąjunga iš to nemenkai pasipelnė – kartais pajamos siekė net siunčiamų daiktų vertės dydį. Po karo praėjus keleriems metams BAL F’as negavo JA V valdžios finansinės paramos ir turėjo verstis lietuvių išeivijos paaukotais daiktais ir pinigais. BAL F’as teikė paramą (nors tuo metu tai buvo sudėtinga) komunistinio bloko (LLR ir TSRS ) vargstančių lietuvių, daugiausia tremtinių, šeimoms. 1968 m. BAL F’o kartotekoje jau buvo užregistruotos 5 837 šeimos: Lenkijoje – 3 433, Lietuvoje ir Sibire – 1 617, Vokietijoje – 530 ir kitur. BAL F’as lietuviams už geležinės uždangos remti išleido apie du milijonus dolerių. Lenkijos lietuviams šelpti sąlygos buvo palankesnės nei lietuviams už geležinės uždangos: mažesni muitai, pigesnis siuntimas, mažesnė vietinės valdžios kontrolė, glaudesni ryšiai. Lenkijos lietuviams per visą paramos laiką iki 1990 m. BAL F’as išleido apie milijoną dolerių. [Iš leidinio]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Pamiršta Amerikos lietuvių pagalbos Lietuvos SSR istorija: 1941–1947 metai / Regina Laukaitytė. Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2020, Nr. 30, p. 45-59.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68322
Updated:
2019-11-19 06:19:21
Metrics:
Views: 7    Downloads: 6
Export: