Lietuvos nepriklausomybės talka (LNT) : tarp opozicijos VLIK’ui kūrimo ir naujų politinės veiklos metodų paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nepriklausomybės talka (LNT): tarp opozicijos VLIK’ui kūrimo ir naujų politinės veiklos metodų paieškos
Alternative Title:
Lithuanian independence alliance (LNT): between an opposition to VLIK (the supreme committee for the liberation of Lithuania) and the search for new methods of political activity
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2016, 21, p. 29-42
Keywords:
LT
LNT; Lietuvių diaspora; Lietuvos nepriklausomybės talka; Politinė veikla; Rastenis, Vincas; Ryšiai su Lietuva; VLIK; Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas.
EN
Lithuanian Diaspora; Lithuanian Independence alliance; Political activities; Rastenis, Vincas; Relations with Lithuania; The supreme committee for Liberation of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTLietuvos nepriklausomybės talka (LNT) susikuria išeivijoje 1955 m. ir apjungia keturias įtakingas politines jėgas: Lietuvių tautinį sąjūdį, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą, Lietuvių rezistencinę santarvę, ir Lietuvos atgimimo sąjūdį. Organizacija gana aktyviai įsijungė į politinę veiklą XX a. 6–7 dešimtmečiais, kai išeivijoje netrūko konkurencijos tarp esamų institucijų, nesutarimų tarp ideologinių srovių, priešpriešos, nepasitenkinimo esančia padėtimi ir bandymų ieškoti naujų politinės veiklos formų bei metodų. Pradžioje LNT buvo kuriama kaip opozicija centrinei lietuvių politinei organizacijai – Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui (VLIK). Tačiau įsikūrusi organizacija vis daugiau dėmesio pradeda skirti kitokiai veiklai, pirmiausia orientuotis į okupuotos Lietuvos padėties analizę, studijinį politinį veikimą. Straipsnyje analizuojamos aplinkybės, lėmusios šios organizacijos atsiradimą, pristatoma LNT veikla, santykiai su kitomis organizacijomis. 1964 m. Lietuvos nepriklausomybės talka kartu su kitomis organizacijomis įstojo į Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą. [Iš leidinio]

ENLithuanian Independence Alliance, an organization called Lietuvos nepriklausomybės talka (LNT) in Lithuanian, was founded in 1955 in the emigration and joined together four influential political forces: the Lithuanian National Alliance (tautininkai), the Lithuanian Freedom Fighters’ Union, Resistance Union of Lithuanian, and the Lithuanian Rebirth Movement. This new organization was active in the late 1950s and early 1960s when émigré institutions actively competed with each other for reasons of ideological partisanship and because of personal and group disagreements on how best to promote the Lithuanian cause. Initially LNT was created in opposition to the central Lithuanian political organization known as the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK). But gradually it turned to other activities, primarily attending to the study of developments in Lithuania itself. This article analyzes the circumstances that brought LNT into existence, its activities, and its relations with other organizations. In 1964, LNT together with its component organizations joined the Supreme Committee for the Liberation of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68313
Updated:
2018-12-17 14:13:14
Metrics:
Views: 3
Export: