The International trade pattern of Lithuanian metalworking sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The International trade pattern of Lithuanian metalworking sector
Alternative Title:
Lietuvos metalo apdirbimo sektoriaus tarptautinės prekybos modelis
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2016, t. 8, Nr. 2, p. 243-250. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTŠiandieniame pasaulyje egzistuoja daug tarptautinės prekybos teorijų. Tačiau jų tinkamumas ir pritaikymo galimybės vienai ar kitai pramonės šakai yra retai analizuojamas. Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos metalo apdirbimo sektorių siekiant nustatyti, ar kuri nors tarptautinės prekybos teorija paaiškina sektoriaus prekybos modelį. Norint pasiekti tikslą buvo atlikta mokslinės literatūros analizė apie tarptautinės prekybos teorijas, išanalizuoti kitų autorių darbai šia tema bei išanalizuoti statistiniai Lietuvos metalo apdirbimo sektoriaus duomenys. Tyrimo rezultatai rodo, kad metalo apdirbimo sektoriaus modelis gali būti paaiškinamas tiek klasikinėmis, tiek šiuolaikinėmis tarptautinės prekybos teorijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Grubel-Lloyd indeksas; Metalo apdirbimo sektorius; Naujoji prekybos teorija; Naujoji prekybos teorija, prekyba šakos viduje; Prekyba šakos viduje; Prekybos modelis; Santykinis pranašumas; Tarptautinė prekyba; Tarptautinės prekyba; Tarpšakinė prekyba; Comparative advantage; Grubel-Lloyd index; Inter-industry trade; International trade; Intra-industry trade; Metalworking sector; New Trade Theory; Trade; Trade pattern.

ENMany international trade theories have been created until nowadays. However, not so much of real life cases were analysed in order to check their validity. The goal of this paper is to analyse Lithuanian metalworking sector in order to define whether any of international trade theories explain its international trade’s pattern. In order to reach the goal scientific literature analysis was made to gain knowledge about different international trade theories. The analysis of other author’s works in this field was made as well as statistical data of Lithuania’s metalworking sector analyzed. The findings show that the metalworking sector follows some of the modern as well as classical international trade theories. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2017.1019
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68300
Updated:
2018-12-17 14:13:13
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: