Tarptautinių kompanijų pasitraukimas iš Lietuvos : problematika ir alternatyvūs problemos sprendimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinių kompanijų pasitraukimas iš Lietuvos: problematika ir alternatyvūs problemos sprendimo būdai
Alternative Title:
International companies withdrawal from Lithuania: problematics and alternative solutions
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2017, t. 9, Nr. 2, p. 230-242. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Austrija (Austria); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Investicijos / Investments; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama tarptautinių kompanijų pasitraukimo iš Lietuvos problematika ir alternatyvūs problemos sprendimo būdai. Atlikus makrolygmens (Švedijos, Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Lenkijos) ir mikrolygmens („Coca-Cola“, „Nordea“ ir DNB, „Orkla“) analizes, išsiaiškinta, kad Lietuvoje reikėtų didinti konkurencingumą, gerinti verslo sąlygas, darbo santykius, institucinę aplinką ir inovacijas, mažinti korupciją. Darbo santykių efektyvumui gerinti patartina koreguoti dabartinį LR darbo kodeksą. Išsiaiškinta, kad pasitraukiančių kompanijų kontekste „Coca-Cola“ kompanijos reikšmingumas yra palyginti didžiausias. Manytina, kad racionaliausias sprendimas būtų tarptautinėms kompanijoms perkelti veiklą iš Lietuvos taip: „Coca-Cola“ – į Lenkiją, „Nordea“ ir DNB – į Estiją, „Orkla“ – į Austriją, Švediją, Latviją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atvejo metodas; Darbo santykiai; Institucinė aplinka; Konkurencingumas; Korupcija; Makrolygmens analizė; Mikrolygmens analizė; Mikrolygmens analizė' atvejo metodas; Tarptautinis verslas; Tarptautinė ekonomika; Tiesioginės užsienio investicijos; Case method; Competitiveness; Corruption; Foreign direct investment; Institutional environment; International business; International economics; Macro analysis; Macro-level analysis; Micro analysis; Micro-level analysis; Work relations.

ENThe main attention in this article is focused on the problematic of international companies’ withdrawal from Lithuania and presentation of alternative solutions of this problem. The macro (Sweden, Austria, Latvia, Lithuania, Estonia, Poland) level analysis and micro (“Coca-Cola”, “Nordea” and DNB, “Orkla”) level analysis showed that competitiveness, business conditions, employment relations, institutional environment and innovation should be improved and the corruption should be reduced in Lithuania. It is advisable that current Lithuanian Labour Code should be revised in order to increase the efficiency of labour relations. It is found out that the significance of “Coca-Cola” company is the highest in the context of the withdrawing companies from Lithuania. It is assumed that the most rational solution for each company is to move from Lithuania to another country. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2017.1016
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68289
Updated:
2020-03-26 06:22:14
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: