Įmonių kredito rizikos vertinimo metodai investiciniam sprendimui priimti

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių kredito rizikos vertinimo metodai investiciniam sprendimui priimti
Alternative Title:
Companies credit risk assessment methods for investment decision making
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2017, t. 9, Nr. 2, p. 220-229. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Investicinis sprendimas; Kreditavimo šaltiniai; Kredito reitingo agentūros; Kredito rizikos vertinimo metodai; Obligacijos; SSGG analizė; Įsipareigojimų nevykdymo priežastys.
EN
Bonds; Credit rating agencies; Credit risk assessment methods; Credit sources; Default causes; Investment decision; SWOT analysis.
Summary / Abstract:

LTBankams sugriežtinus kreditų išdavimo sąlygas, įmonės ieško alternatyvių išorės finansavimo šaltinių. Vienas tokių – obligacijų emisija. Deja, Lietuvoje įmonių obligacijų leidimas yra retas reiškinys: organizacijos susiduria su informacijos stoka, investuotojai baiminasi prisiimti kredito riziką. Kredito rizika siejama su įsipareigojimų nevykdymu. Investuotojai, siekdami išvengti kredito rizikos, turi vertinti įmonių būklę. Straipsnio tikslas – nustatyti informatyviausius metodus, padedančius vertinti kredito riziką. Straipsnyje susisteminami įmonių kreditavimo šaltiniai, analizuojamos įmonių įsipareigojimų nevykdymo priežastys, kredito rizikos vertinimo metodai. Remiantis SSGG analize, atliktas tyrimas parodė, kad investuotojai, prieš priimdami investicinį sprendimą, turėtų įvertinti tiek pačio verslo riziką remdamiesi kokybiniu CAMPARI metodu, tiek finansinę riziką atlikdami finansinių rodiklių analizę. [Iš leidinio]

ENAs the banks have tightened lending requirements, companies look for alternative sources of external funding. One of such is bonds issue. Unfortunately, corporate bonds issue as a source of funding is rare in Lithuania. This occurs because companies face with a lack of information, investors fear to take on credit risk. Credit risk is defined as a borrower’s failure to meet its obligation. Investors, in order to avoid credit risk, have to assess the state of the companies. The goal of the article is to determine the most informative methods of credit risk assessment. The article summarizes corporate lending sources, analyzes corporate default causes and credit risk assessment methods. The study based on the SWOT analysis shows that investors before making an investment decision should evaluate both the business risk, using qualitative method CAMPARI, and the financial risk, using financial ratio analysis. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2017.1014
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68288
Updated:
2018-12-17 14:15:40
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: