Antano Vaičiulaičio XX a. 7-9 dešimtmečių dalykinė korespondencija profesoriui Broniui Vaškeliui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Vaičiulaičio XX a. 7-9 dešimtmečių dalykinė korespondencija profesoriui Broniui Vaškeliui
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2015, 20, p. 141-152
Keywords:
LT
Antanas Vaičiulaitis; Bronius Vaškelis; Išeivija; Korespondencija; Laiškai; Vaičiulaitis A.; Vaškelis B..
EN
Antanas Vaiciulaitis; Antanas Vaičiulaitis; Bronius Vaskelis; Bronius Vaškelis; Correspondence; Exile; Letters; Vaičiulaitis A.; Vaškelis B..
Summary / Abstract:

LTAntanas Vaičiulaitis (1906–1992) – lietuvių rašytojas – prozininkas ir poetas, literatūros kritikas ir stilistas, redaktorius, vertėjas, diplomatas. Į diplomatinę veiklą jis įsitraukė pasitraukęs nuo sovietinės okupacijos. Jis ėjo pasiuntinybės atašė pareigas Lietuvos atstovybėje prie Šventojo Sosto Romoje 1940–1941 metais. Vis dėlto, netrukus rašytojui teko emigruoti į Jungtines Amerikos Valstijas. Ten gyvendamas ir dirbdamas, A. Vaičiulaitis atgaivino savo kūrybines galias, aktyviai puoselėjo ir skleidė lietuvių kultūrą ir literatūrą. Autoriaus intelektualinę, kultūrinę veiklą pagrindžia ir liudija jo korespondencijos palikimas – laiškai, adresuoti teatrologui ir literatūrologui profesoriui Broniui Vaškeliui. Šioje publikacijoje skelbiama penkiolika Antano Vaičiulaičių laiškų, rašytų JAV, ir saugomų prof. B. Vaškelio archyve, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute. Skelbiama korespondencija leidžia geriau pažinti A. Vaičiulaičio asmenybę ir kūrybinę veiklą JAV 1964–1986 metais. A. Vaičiulaičio laiškai prof. B. Vaškeliui yra reikšminga išeivijos kultūrinio gyvenimo ir palikimo dalis. Daugelis jų atspindi išeivijos sąmoningumą, bandymus organizuotis ir poreikį rūpintis lituanistinės veiklos sklaida, lietuvių kūrybos populiarinimo klausimais ne tik tarp dipukų, bet ir naujosios kartos atstovų, o galbūt ir kitataučių – tai liudija bandymai leisti leidinius įvairiomis kalbomis. Teksto apimtimi skelbiami laiškai yra nedideli, tačiau kiekviename jų išryškėja nemažai idėjų, susijusių su lietuvių išeivijos kultūrinio gyvenimo gerinimo galimybėmis.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68276
Updated:
2020-05-05 08:42:06
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: