Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios Amerikoje raidos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios Amerikoje raidos bruožai
Alternative Title:
Lithuanian National Catholic Church in America: some historical features
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2015, 19, p. 53-81
Keywords:
LT
Bažnyčia; Dembskis, Vladislovas; Dilionis, Vincas; Emigracija; Gritėnas, Jonas; Katalikų bažnyčia; Lenkų tautinė katalikų Bažnyčia; Lietuvių tautinė katalikų Bažnyčia Amerikoje; Liutas, Jonas; Maldos gimtąja kalba; Mickevičius, Stasys; Parapinės mokyklos; Religija; Romos katalikų Bažnyčia; Valadka, Mykolas.
EN
Catholic Church; Church; Dembskis, Vladislovas; Dilionis, Vincas; Emigration; Gritėnas, Jonas; Lithuanian National Catholic Church in America; Liutas, Jonas; Mickevičius, Stasys; Parish schools; Polish national catholic Church; Prayer in the native language; Religion; Roman catholic Church; Valadka, Mykolas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios (LTKB) Amerikoje raidos bruožai, rekonstruojama Bažnyčios genezė istorinėje perspektyvoje. LTKB fenomenas galėtų būti aiškinamas kaip Pirmojo Vatikano susirinkimo (1869–1870 m.) nutarimų padarinys. JAV kurtas Tautines bažnyčias būtų galima laikyti grynorių kartos emigrantų lietuvių nenoro už savo suaukotas lėšas įgytą parapijos turtą – bažnyčią, kleboniją, žemę, kapines, mokyklą – perleisti Romos katalikų vyskupų nuosavybėn, jo išlaikymo išlaidas toliau apmokant parapijiečiams, išraiška. LTKB kūrimas buvo ganėtinai sunkus ir komplikuotas. Dauguma lietuvių bandymų steigti atskiras, nuo Romos katalikų bažnyčios nepriklausomas, dar kitaip tautinėmis vadinamas Bažnyčios parapijas buvo nesėkmingi ne tik dėl nesibaigiančių ginčų su kunigais dėl teisės į parapijos nuosavybę ir jos išlaikymą, bet ir dėl ne itin sėkmingo lėšų naujai, "neprigulmingai" parapijai telkimo bei tinkamų dvasinių vadovų – gerų parapijos administratorių stokos. Neretai LTKB vedliais tapdavo katalikų parapijose nepritapę ar darbo negavę kunigai, taip pat įvairaus plauko apsišaukėliai, troškę turtų ir garbės. LTKB buvus grynorių emigrantų bangos kūrinį liudytų ir tai, jog DP (displaced persons – emigrantai po 1940 m.) karta prie jų steigimo ir išlaikymo visiškai neprisidėjo. Tad vykstanti natūrali antrosios ir vėlesnių kartų asimiliacija gerokai sumažino tautinės bažnyčios narių ir bendruomenių skaičių. Šiuo metu JAV veikianti vienintelė Skrantono Dievo Apvaizdos parapija yra akivaizdus to įrodymas. Straipsnio pabaigoje priedas – LTKB vadovų biogramos.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68257
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 3
Export: