Šveicarijos lietuvių bendruomenės įsikūrimo pėdsakai A. Geručio archyve

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šveicarijos lietuvių bendruomenės įsikūrimo pėdsakai A. Geručio archyve
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2014, 18, p. 121-142
Keywords:
LT
A. Geručio archyvas; Archyvas; Gerutis A.; Lietuvių bendruomenė; Pasaulio lietuvių bendruomenė; Šveicarija; Šveicarijos lietuvių bendruomenė.
EN
Archive; Archive of A. Gerutis; Gerutis A .; Lithuanian Community in Switzerland; Lithuanian World Community; Lithuanian community; Switzerland.
Summary / Abstract:

LTŠaltinio publikacijoje skelbiami Alberto Geručio asmeninio archyvo, saugomo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, dokumentai. A. Gerutis buvo lietuvių pasiuntinybės Berne pirmasis sekretorius, vadovavo spaudos skyriui. Atrinkti dokumentai geriausiai atskleidžia pagrindinius ir lūžinius Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) kūrimosi aspektus. Daugelį metų manyta, kad ŠLB įkurta 1952 m. vasario 17 d., tačiau nauji duomenys rodo, kad kūrimosi ištakos išryškėjo 1949 m. Chronologiškai išdėstyti skelbiami dokumentai būtent ir atskleidžia ilgai užtrukusį ŠLB organizavimosi procesą. Pirmasis dokumentas – Šveicarijos lietuvių sąjungos (ŠLS) valdybos susirinkimo protokolas, kuriame nusprendžiama palaikyti ŠLB kūrimo iniciatyvą, organizavimą paliekant žmonėms, o ŠLS likvidavimo klausimą nuspręsta svarstyti tik tada, kai naujoji organizacija visiškai susikurs. Antrasis dokumentas – oficialus PLB apylinkės Ciuriche kreipimasis į visus Šveicarijoje gyvenančius lietuvius. Dokumente pranešama apie Ciuricho Apylinkės įsteigimą 1949 m. sausio 15 dieną. Šios Apylinkės iniciatyva imta organizuoti ŠLB. Tai buvo pirmasis realus veiksmas, kuriant naują organizaciją. Trečiajame dokumente – laiške inžinieriui Navickui – nurodoma, kad antroji PLB apylinkė Šveicarijoje įkurta 1949 m. kovo 4 d. Berne. Dokumentas įdomus savo dvilypumu. Paskutinis dokumentas šioje šaltinių publikacijoje – visuotinio ŠLB narių susirinkimo 1952 m. vasario 17 d. protokolas – vainikuoja ŠLB kūrimąsi. Susirinkimo metu buvo patvirtinti pirmieji pastovūs bendruomenės įstatai, kurie pakeitė iki tol galiojusius laikinuosius įstatus. Įstatų priėmimas užbaigė ilgai trukusį bendruomenės kūrimo procesą.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68254
Updated:
2020-05-04 20:39:18
Metrics:
Views: 1
Export: