Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išsamiai aptariami svarbiausi paauglystės periodo procesų ypatumai Lietuvos paauglių tarpe. Analizuojant atliktus tyrimus, pateikiama apibendrinta informacija apie iniciacijos procesus Lietuvoje, religiją ir jos vaidmenį paauglių gyvenime, lyčių vaidmenis ir skirtumus tarp lyčių, tam tikrus tapatumo jausmo aspektus, santykius šeimoje, jaunimo kultūrą ir bendravimą su bendraamžiais (pvz., paauglių subkultūrą, patyčias ir kt.), seksualinį patyrimą, rizikingą elgesį (narkotikų bei alkoholio vartojimą, rūkymą, ŽIV/AIDS paplitimą, savižudybes, jaunimo nusikalstamą elgesį), išsilavinimą, jaunimo užimtumą ir nedarbą. Analizuojamas žiniasklaidos bei politikos vaidmuo paauglių gyvenime. Straipsnio pabaigoje atkreipiamas dėmesys į tokias Lietuvai svarbias problemas kaip dingę be žinios žmonės (ypač jaunos merginos, kurios gali būti verčiamos dirbti prostitutėmis) ir gatvės vaikai.

ENThe article provides a comprehensive discussion of the most important particularities of the adolescence period processes among Lithuanian adolescents. When analyzing the performed studies, the summarized information on the initiation processes in Lithuania, the religion and its role in the life of adolescents, the role of genders and battle of sexes, certain identity aspects, relations within the family, the youth culture and communication with peers (for instance, youth subcultures, peer pressure, etc.), sexual experience, risk behaviour (use of alcohol and drugs, smoking, spread of HIV/AIDS, suicides, delinquency), education, employment and unemployment is provided. The article also provides an analysis of role of media and politics in the life of adolescents. At the end of the article the attention is drawn to such important problems as missing people (especially young girls, which might be forced into prostitution) and street kids.

ISBN:
0415966672
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6824
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 25
Export: