Šizofrenija sergančių artimųjų santykių pokyčiai ir stigmatizacijos patirtis pirminiame socialiniame tinkle

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šizofrenija sergančių artimųjų santykių pokyčiai ir stigmatizacijos patirtis pirminiame socialiniame tinkle
Alternative Title:
Changes in the relationships and experiences of stigmatization in the primary social network of relatives of persons with schizophrenia
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2017, Nr. 2 (77), p. 73-88
Keywords:
LT
Šizofrenija; Šizofrenija sergančiųjų artimieji; Stigma; Tarpusavio santykiai.
EN
Schizophrenia; Relatives of persons with schizophrenia; Stigma; Relationships.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami stigmos keliami iššūkiai šizofrenija sergančių artimųjų santykiams pirminiame socialiniame tinkle. Šizofrenijos liga ir jos sukeliama stigma keičia ne tik pačių sergančiųjų, bet ir jų artimųjų socialinį gyvenimą, tarpusavio santykius. Deja, Lietuvoje ši problematika beveik netyrinėta, o užsienyje atlikti tyrimai labiau orientuoti į objektyvią ir subjektyvią ligos sukeliamą naštą artimiesiems, neskiriant dėmesio būtent santykių ir jų pokyčio aspektui. Tad šiame straipsnyje pristatomu tyrimu siekiama atskleisti, kaip šizofrenijos liga ir jos sukeliama stigma paveikia santykius artimoje aplinkoje. Tikslui pasiekti atliktas kokybinis tyrimas ir paimti 15 iš dalies struktūruotų interviu iš šizofrenija sergančių artimųjų, kuriuos su sergančiuoju sieja įvairūs ryšiai (sutuoktiniai, tėvai, vaikai, broliai, seserys, anūkai ir pan.). Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad šizofrenijos liga sukelia sudėtingų emocinių patirčių sergančiojo šeimos nariams, paveikia tiek santykius šeimos viduje, tiek sergančiojo ir jo šeimos narių santykius su giminėmis, draugais, kaimynais ir kolegomis. [Iš leidinio]

ENThe goal of this article is to analyze the challenges that arise from stigma and that relatives of people with Schizophrenia face in their relationships in primary social network. Schizophrenia does not only change everyday life and relationships of the ill but also of their relatives. This topic is not researched in Lithuania. Meanwhile in the international context, the biggest attention is paid to the subjective and objective burden that relatives of the people with Schizophrenia face, leaving aside the changes and dynamics in their relationships. Therefore, in this article the influence of the stigmatization on the relationships in the closest environment of patient is discussed. In order to achieve this goal, qualitative research has been completed and 15 half-structured interviews with the people who have relatives, who suffer from Schizophrenia, were carried out. The relation to the person with Schizophrenia varied according to the individual cases – some of them were spouses, some where children, parents, siblings or further relatives. The results of the research reveal that Schizophrenia causes complex emotional experiences of patient’s family members, and gives an effect on relationships within the family, as well as on relationships of the ill and his family members with further relatives, friends, neighbors and colleagues. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Artimųjų, globojančių šizofrenija sergančius asmenis, patirtis tenkinant pagalbos poreikį / Alina Petrauskienė, Vilma Kudarauskienė. Socialinis darbas. 2019, t. 17, Nr. 1, p. 6-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68202
Updated:
2018-12-17 14:15:36
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: