Значение грамматики при чтении и понимании деловой лексики для студентов, изучающих экономику маркетинг и современные системы управления

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Значение грамматики при чтении и понимании деловой лексики для студентов, изучающих экономику маркетинг и современные системы управления
Alternative Title:
Gramatinių gebėjimų panaudojimas skaitant ir analizuojant vokiečių dalykinės kalbos tekstus
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2005, 4, p. 279-285
Keywords:
LT
Dalykinė leksika.
EN
Subject vocabulary.
Summary / Abstract:

LTUžsienio kalbos mokėjimas turi vis didesnę reikšme profesiniame jauno specialisto pasiruošime. Dirbant su vokiečių dalykines kalbos tekstais neužtenka vien tik komunikacinių gebėjimų, didelį dėmesį reikia skirti vokiečių kalbos gramatikai. Siekiant maksimaliai suprasti sunkius ekonominius tekstus iš vokiečių periodinės literatūros ir komercinių leidinių, tenka vis daugiau gilintis į vokiečių kalbos gramatiką. Taikant diferencijuotą gramatinės medžiagos panaudojimą laviname įgūdžiai, kurie įtakoja teksto suvokimą ir maksimalų informacijos gavimą. Ekonominės leksikos bazėje teisingai parinktos gramatinės užduotys suteikia galimybę įveikti visus vokiečių kalbos sunkumus. [Iš leidinio]

ENKnowledge of a foreign language has more and more significance in professional preparation of young specialists. When working with German special language texts, sole communication abilities are not sufficient, significant attention must be dedicated to the German grammar. In order to be able to fully understand difficult economic texts from German periodicals and commercial publications, one has to get very deep into the German grammar. By applying the differentiated use of grammatical materials, the skills, providing the possibility to fully understand the text and acquire the maximum amount of information are developed. The grammar tasks, appropriately selected on the basis of economic lexis, provide the possibility to overcome all the difficulties of the German language.

ISBN:
9986197988
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/682
Updated:
2018-12-20 23:04:10
Metrics:
Views: 19
Export: