Pedagoginės pagalbos vaikams galimybės: tėvų psichopatologijos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginės pagalbos vaikams galimybės: tėvų psichopatologijos atvejis
Alternative Title:
Educational opportunities for children support: case of parental psychopathology
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2017, Nr. 1 (76), p. 143-153
Keywords:
LT
Tėvų psichopatologija; Konsultavimas; Užimtumas; Pedagoginė pagalba.
EN
Parental psychopathology; Counseling; Employment; Educational assistance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami vaikų socializacijos šeimoje aspektai, siejami su tėvų psichopatologijos įtaka. Vaikų emocinė patirtis kategorizuojama, atsižvelgiant į asmenybės bruožų ir patiriamų išgyvenimų turinį. Apibendrinant vaikų ir ekspertų požiūrio vertinimo duomenis, skiriamos pedagoginės pagalbos teikimo galimybės, jos organizavimo sunkumai ir problemos. Empirinis straipsnio pagrindas – pirminiai magistrinio darbo tyrimo rezultatai, atskleidžiantys tėvų psichopatologijos, kaip socializacijos rizikos veiksnio, ypatumus. Išryškinamas menkas problemos ištirtumas, nulemtas informacijos, pedagoginės kompetencijos ir patirties stokos, visuomenėje vyraujančių nuostatų bei situacijos stereotipizavimo. [Iš leidinio]

ENThe article discloses socialization of children in the family aspects associated with parental psychopathology influence. Children’s emotional experience is classified according to personality traits and experiences of abuse. In summary, children and experts approach the evaluation data, distinguished teaching aid possible, on the organization of the difficulties and problems. The empirical basis of the article – the original master thesis study revealing parental psychopathology, socialization as a risk factor characteristics. Bring out the problems of poor exploration, caused by lack of information, educational excellence and the lack of experience, the prevailing public attitudes and stereotyped situations. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v76i1.1519
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68193
Updated:
2020-02-11 16:41:30
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: