Ekonominis "nepaklusnumas"? Blatas ir kitos neformalios ekonominės praktikos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominis "nepaklusnumas"? Blatas ir kitos neformalios ekonominės praktikos
In the Book:
Nematoma sovietmečio visuomenė / mokslinė redaktorė Ainė Ramonaitė. Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2015. P. 128-153
Keywords:
LT
20 amžius; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis nagrinėja neformalių ekonominių praktikų (pvz. blatas ir pan.) atsiradimą ir plitimą Lietuvoje sovietmečiu, aiškinasi kaip jis susijęs su neefektyvia ekonomika bei prekių ir paslaugų deficitu. Galimybę gauti deficitinių prekių turėjo tik nedidelė visuomenės dalis, todėl žmonių gyvenimo kokybę dažnai galėjo pakelti tik neformalios ekonominės veiklos bei blato tinklas. Teigiama, kad nors ir nelegalios ekonominės veiklos bei blatas sovietmečiu buvo plačiai paplitusios Lietuvos visuomenėje, šiandien jos yra nepripažįstamos, o dalyvavimas šioje sistemoje dėl jos dviprasmiškumo yra neigiamas. Lietuvos visuomenė pasižymi įvairialypiu blato supratimu: jis neretai maišomas su kyšininkavimu, spekuliavimu, o jo pagrindinė forma – tarpusavio pagalba apsirūpinant būtinosios reikmės prekėmis nesitikint pelno – dažnai pamiršta ar ignoruojama. Tyrimas parodė, jog neformalių ekonominių praktikų paplitimas lėmė pastarųjų ekonominių veiklų priimtinumą ir normalizaciją. Tai padeda paaiškinti, kodėl blatas ir kitos praktikos nebuvo laikomis pavojingomis. Daroma išvada, kad nors ir neformalios ekonominės praktikos buvo nepriimtinos sovietiniam režimui tiek ideologiniu, tiek moraliniu požiūriu, tačiau jos buvo reikalingos tam, kad režimas galėtų egzistuoti: neformalioji ekonomika buvo glaudžiai susijusi su gyventojų vartotojiškumu; patenkinus visuomenės vartotojiškus poreikius, žmonės galėjo būti lojalesni sovietinei sistemai.Reikšminiai žodžiai: Atminties kultūra; Blatas; Neformali ekonomik; Planinė ekonomika; Sovietinė ekonomika,neformali ekonominė praktika; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Blat; Informal economy; Lithuania; Memory culture; Planned economy; Soviet Union; Soviet economy, informal economic practice.

Related Publications:
Cultural capital, gender and intergenerational educational mobility in Post-Communist space / Ausra Maslauskaite. Societies (Basel) 2021, vol. 11, iss. 4, 1 pdf (15 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68183
Updated:
2019-11-19 06:19:20
Metrics:
Views: 64
Export: