Žodis ne žvirblis : kalbos reikšmė notaro darbe

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodis ne žvirblis: kalbos reikšmė notaro darbe
In the Journal:
Notariatas. 2016, Nr. 22, p. 28-36
Keywords:
LT
Kalbos reikalavimai; Notaras; Notariatas; Teisinė atsakomybė; Valstybinė kalba.
EN
Language requirements; Legal liability; National language; Notary; Notry public.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami notarų veikloje aktualūs teisės aktai valstybinės kalbos vartojimo srityje, nagrinėjami pagrindiniai tiek notarams, tiek apskritai viešajame valstybės gyvenime vartojamai lietuvių kalbai taikomi principai ir reikalavimai, taip pat apžvelgiama aktuali Konstitucinio Teismo ir bendrosios kompetencijos teismų praktika. Norintiems verstis notaro veikla visada buvo keliami aukšti išsilavinimo ir moralės reikalavimai – šie asmenys turėjo puikiai išmanyti teisę ir gerai valdyti plunksną. Notaras turi ne tik sugebėti tiksliai išsiaiškinti šalių valią, bet ir aiškiai užfiksuoti ją rašytiniame dokumente. Kalba, tekstas – vieni pagrindinių notaro veiklos įrankių, kuriems turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Dauguma notarinių dokumentų yra rengiami pagal tam tikras konkrečiame notaro biure nusistovėjusias formas, ypač svarbu kruopščiai ir atsakingai parengti šių dokumentų tekstus, kad būtų galima išvengti nuolat pasikartojančių netikslumų bei klaidų. Lietuvos Respublikoje atsakomybė už valstybinės kalbos vartojimo pažeidimus nustatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse. Administracinė atsakomybė gali kilti už valstybinės kalbos nevartojimą antspauduose, spauduose, blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose, atliekant tarnybines pareigas, įmonių, įstaigų ir organizacijų raštvedyboje, taip pat už dokumentų pateikimą nevalstybine Kalba. Vis dėlto tai nereiškia, jog valstybė siekia nubausti kuo daugiau asmenų. Taip kiekvienas fizinis ir juridinis asmuo skatinamas atsakingai ir sąmoningai vartoti švarią ir taisyklingą kalbą.

ISSN:
1822-8127
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68174
Updated:
2020-05-25 15:34:38
Metrics:
Views: 8
Export: