Statistiniai lokalinio dainų repertuaro dėsningumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistiniai lokalinio dainų repertuaro dėsningumai
Alternative Title:
Statistic regularities of local song repertoire
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2017, 12, p. 17-30
Keywords:
LT
Šalčininkai; Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Geografija / Geography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas lokalinis tradicinių dainų repertuaras statistikos požiūriu (bendrieji repertuaro funkcionavimo dėsningumai). Pavyzdžiu pasirinktas Šalčininkų rajono Mištūnų kaimo dainų repertuaras; tirti trys jo parametrai – žanras, geografinis paplitimas ir pateikėjas. Pasiūlyti kiekybinio apibendrinimo rodikliai – vidutinis variantų skaičius, individualūs viso ir bendro lokalinio repertuaro reprezentavimo rodikliai, individualaus repertuaro savitumo rodiklis ir kt. Žanrų skirstinys labai netolygus. Pavyzdžiui, vestuvinių dainų gerokai daugiau negu kitų žanrų, bet darbo dainų užrašyta vidutiniškai daugiau variantų. Daugiausia užrašytų poetinio teksto tipų randami didelėje Lietuvos dalyje, mažiau Dzūkijoje, dar mažiau sietini su lokalesne geografija. Pateikėjų repertuarus sąlygiškai galima suskirstyti į keturias persiklojančias grupes: „išsamus“ (platus repertuaras, dideli reprezentavimo ir savitumo rodikliai), „populiarus“ (vidutinio dydžio repertuaras, vidutinis reprezentavimo, vidutinis ar mažas savitumo rodikliai), „uždaras“ (negausus repertuaras, mažas reprezentavimo, bet gana didelis savitumo rodikliai), „atsitiktinis“ (labai menkas repertuaras; statistika nenagrinėtina dėl didelių paklaidų). Repertuarų grupių požymiai aiškinami repertuarų funkcionavimo, komunikavimo reiškiniais, dainininkų asmenybių tipais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dainų žanrai; Geografinis paplitimas; Pateikėjų tipai; Repertuaras; Statistinė analizė; Geographical distribution; Performer types; Repertoire; Song genres; Statistical analysis.

ENThe paper considers a local song repertoire from the statistical viewpoint, i.e. the general features of local repertoire. The repertoire of Mištūnai, Šalčininkai Dst., is chosen as an example. Three parameters of the repertoire are examined: genre, geographical distribution, and informant. A set of quantitative indexes is proposed: averaged number of variants, individual indexes of representation of the whole and common local repertoires, individual index of repertoire originality, and so on. Genre distribution is very uneven. For example, wedding songs apparently prevail, yet work songs are bigger in number of variants. The local repertoire is mostly spread all over Lithuania, to a lesser degree, in Dzūkija, and even less number of the songs can be attributed to more localized geography. Distribution of the repertoire in respect of the informants can be considered as roughly clustering in four groups: "comprehensive" (large repertoire, big values of representation and originality indexes), "popular" (moderate size of repertoire, moderate values of representation and originality indexes), "secluded" (spare repertoire, small value of representation index, yet quite big value of originality index), "accident" (very little repertoire; reliable statistics is hardly possible). The features of repertoire groups are commented based on the phenomena of repertoire functioning, communication, and on the performer personality types. [From the publication]

DOI:
10.15181/td.v12i0.1537
ISSN:
2029-3208
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68154
Updated:
2020-02-11 16:38:58
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: