Emigracija ir globalizacijos procesai : iššūkiai, šiuolaikinės tendencijos, problemos, sprendimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emigracija ir globalizacijos procesai: iššūkiai, šiuolaikinės tendencijos, problemos, sprendimai
Alternative Title:
Emigration and the processes of globalization: challenges, contemporary trends, issues, solutions
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2016, t. 8, Nr. 2, p. 230-241. Verslas XXI amžiuje
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kompleksiškai nagrinėjami emigracijos iš Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių Centrinėje ir Rytų Europoje procesai, vykstantys šiuolaikinėmis ekonomikos globalizacijos sąlygomis. Pagrindinis dėmesys teikiamas tiems emigraciją lemiantiems veiksniams, kuriems įtakos turi globalioje ekonomikoje vykstantys procesai, globaliu mastu besireiškiančios socialinės ir ekonominės aplinkybės. Straipsnyje atlikta teorinė studija, skirta migracijos ir emigracijos procesams šiuolaikinėje globalizacijos aplinkoje. Remiantis pateikta teorine koncepcija, skirta kompleksiškai įvertinti emigraciją lemiančius veiksnius, atlikti emigracijos iš Lietuvos ir iš kitų Europos Sąjungos šalių Centrinėje ir Rytų Europoje tyrimai, išryškinti emigracijos procesų ypatumai, atspindintys ekonomikos globalizacijos sąlygojamų aplinkybių įtaką. Atliekant empirinius tyrimus, panaudotas ekonominio matematinio modeliavimo instrumentarijus. [Iš leidinio]

ENThe article complexly investigates the processes of emigration from Lithuania and other European Union countries in Central and Eastern Europe which appear under contemporary conditions of economic globalization. The main attention is given to those determinants of emigration which are caused by the processes taking place in the global economy, social and economic circumstances occuring globally. The theoretical study for the processes of migration and emigration in contemporary environment of globalization has been made. The original theoretical conception intended to analyze migration flows, motives and reasons of emigration, allowing to complexly assess the impact of various economic determinants has been suggested: on the basis of this conception researches of emigration from Lithuania and other European Union countries in Central and Eastern Europe have been carried out and peculiarities of the processes of emigration reflecting the impact of circumstances determined by economic globalization have been highlighted. Carrying out empirical researches the instrumentation of economic mathematical modeling has been used. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.907
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68151
Updated:
2022-01-17 14:13:11
Metrics:
Views: 20    Downloads: 14
Export: