An Analysis of key factors in developing a smart city

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An Analysis of key factors in developing a smart city
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2016, t. 8, Nr. 2, p. 254-262. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTIšmanaus miesto sąvoka yra naudojama gana plačiai, tačiau suprantama skirtingai. Literatūros apžvalga atskleidžia, jog pagrindiniai išmanaus miesto elementai yra informacinės ir komunikacinės technologijos bei išmanūs miestiečiai. Nepaisant to, plėtojant miestus, visuomenės informuotumo gerinimas nėra savivaldybės prioritetas. Diskusija tikslinėje grupėje skirta išanalizuoti miestiečių įžvalgas apie išmanų miestą bei indėlį jį kuriant. Vilniaus atvejo analizė atskleidžia savivaldybės poziciją vystant išmanų miestą. Studija pateikia komunikacijos mieste gerinimo pasiūlymus. Naudoti metodai: literatūros palyginamoji analizė, diskusija tikslinėje grupėje, atvejo analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atviri valdžios duomenys; Dalijimosi ekonomika; Informacinės ir komunikacinės technologijos; Išmanus miestas; Išmanūs miestiečiai; Miesto erdvė; Sumanus miestas; Žmogiškasis kapitalas; Human capital; Information and communication technologies; Intelligent city; Open government data; Sharing economy; Smart City; Smart citizens; Urban space.

ENThe concept Smart City is used widely but it is perceived differently as well. Literature review reveals key elements of the Smart City – Information and Communication Technologies and Smart Citizens. Nevertheless, raising public awareness is not a priority of local municipalities which are trying to develop cities. Focus group discussion aims to analyse citizens’ insights in regards to the Smart City and their contribution to creation of it. Case study of Vilnius examines a position of municipality in developing city as smart. Study contains suggestions for the improvement of communication in the city. Methods employed: comparative literature analysis, focus group investigation, case study. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.900
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68149
Updated:
2018-12-17 14:13:11
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: