Darbuotojų motyvavimo žaidybinimo priemonėmis informacinėje sistemoje modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų motyvavimo žaidybinimo priemonėmis informacinėje sistemoje modelis
Alternative Title:
Model of employees motivation through gamification of information system
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2015, t. 7, Nr. 2, p. 262-274. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe yra nagrinėjama darbuotojų, kurie dirba su informacinėmis sistemomis ir kurių darbo aplinka yra monotoniška ir perkrauta nuobodžiais, pasikartojančiais veiksmais, motyvavimo problematika. Remiantis užsienio ir Lietuvos autorių literatūra, išanalizuojami teoriniai darbo motyvavimo aspektai ir pasiūloma šią problemą spręsti žaidybinimo priemonėmis. Žaidybinimas yra palyginus naujas reiškinys, todėl remiantis užsienio autorių literatūra, išanalizuojami teoriniai žaidėjų motyvavimo ir žaidybinimo aspektai. Remiantis darbuotojų poreikių ir žaidybinimo pagrindiniais aspektais, pasiūlomas modelis. Praktinis modelio pritaikymas demonstruojamas pasitelkiant buhalterinės apskaitos specialistų pavyzdį. Remiantis tyrimo rezultatais, įvertinamos buhalterinės apskaitos specialistų motyvavimo žaidybinimo priemonėmis informacinėje sistemoje galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: BARTLE; BARTLE modelis; Darbuotojų motyvavimas; Informacinės sistemos; PLEX; Žaidybinimas; BARTLE model; Gamification; Information system; Information systems; Motivation of employees; PLEX.

ENIn this article the problem of motivation of employees, who are working with information system and whose work environment is full of monotonous, boring and repetitive tasks, is analyzed. On the basis of literature, theoretical aspects of work motivation are analyzed and it is suggested to use gamification in order to solve this problem. On the basis of literature, theoretical and practical aspects of motivation of gamers and gamification are analyzed. After all, it is suggested to use model which joins main aspects of employee needs and gamification. Through example of accounting specialists the offered model is used in practice. Based on the results of the research, opportunities of motivating accounting specialists through gamification of information system are evaluated. Keywords: BARTLE model, gamification, information system, motivation of employees, PLEX practical aspects of motivation of gamers and gamification are analyzed. After all, it is suggested to use model which joins main aspects of employee needs and gamification. Through example of accounting specialists the offered model is used in practice. Based on the results of the research, opportunities of motivating accounting specialists through gamification of information system are evaluated. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.778
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Žaidybinimo, kaip personalo motyvavimo metodo, taikymo poreikis ir galimybės Lietuvos bankiniame sektoriuje / Diana Voitkevič, Rimantas Lukoševičius. VU EVAF studentų mokslinės draugijos konferencijos straipsnių rinkinys. 2018, 2017, p. 34-48.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68143
Updated:
2020-04-24 06:41:46
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: