Specialiosios žinios naujajame Administracinių nusižengimų kodekse: naujos reglamentavimo trajektorijos?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiosios žinios naujajame Administracinių nusižengimų kodekse: naujos reglamentavimo trajektorijos?
Alternative Title:
Special knowledge in the new Code of Administrative offenses: new trajectories of reglamentacion?
Keywords:
LT
Administraciniai nusižengimai; Administracinių nusižengimo kodeksas; Administracinių nusižengimų kodeksas; Ekspertas; Specialios žinios; Specialiosios žinios; Specialistas.
EN
Administrative violation; Code of Administrative Offences; Code of Administrative Offenses; Expert; Special knowledge; Special knowledges; Specialist.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Seimas 2015 m. birželio 25 d. Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsniu patvirtino Administracinių nusižengimų kodeksą, kuris įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 dienos. Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau - ANK) pakeitė iki tol su gausiomis pataisomis galiojusį, dar 1984 m. priimtą, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau - ATPK). Pagrindiniu šios straipsnio tikslu yra nustatyti, ar naujai priimtas ANK užpildo visas galiojusio ATPK spragas ir nelogiškumus, ar naujas ANK nubrėžė naujas specialiųjų žinių taikymo administraciniuose nusižengimuose trajektorijas ar tik įvedė smulkius patikslinimus. Taigi buvo atlikta ANK ir ATPK lyginamoji analizė dėl specialisto ir eksperto institutų reglamentacijos. Autoriai analizės pagrindu išreiškia nuomonę, kad ANK nenubrėžė naujų trajektorijų specialiųjų žinių taikymo srityje ir paliko atvirų klausimų tobulinimui. [Iš leidinio]

ENThe Seimas of the Republic of Lithuania on 25th June 2015 by Article 1 of the Law on the Approval, Entry into Effect and Implementation of the Code of Administrative Misdemeanor approved the Code of Administrative Misdemeanor, which came into force from 1st January 2017. The new Code of Administrative Offenses (hereinafter referred to as the „CAM“) has replaced The Code of Administrative Violations of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the „CAV“) that was valid from year 1984. The purpose of this article was to look at whether the new CAM essentially filled out the loopholes identified in the CAV, whether it had become a new trajectory in the application of special knowledge in the context of administrative misdemeanor, or whether cosmetic changes had been made. The comparative analysis of CAM and CAV were made in order to identify the peculiarities of the specialist and the expert status. Based on the comparative analysis the authors conclude that the new legal regulation of special knowledge in the legal field of administrative misdemeanor, the ANC does not represent new, modern trajectories, also leaves open other important issues (the synchronization of material and procedural administrative law). [From the publication]

ISBN:
9789986555452
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68136
Updated:
2022-01-21 00:00:32
Metrics:
Views: 5
Export: