Tarptautinis marketingas plėtojant leidybos verslą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinis marketingas plėtojant leidybos verslą
Alternative Title:
International marketing developing publishing business
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2015, t. 7, Nr. 2, p. 179-188. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Leidybos marketingas; Leidybos verslas; Tarptautinis marketingas; Tarptautinis verslas.
EN
International business; International marketing; Marketing of publishing; Marketing publishing; Publishing business.
Summary / Abstract:

LTLietuvai integruojantis į finansinę euro zoną, Lietuvos leidybos verslo plėtra Europos Sąjungoje bei už jos ribų tampa svarbia problema, kurią reikia spręsti. Skatinant spausdintų knygų sklaidą ir raštingumą Lietuvoje bei už jos ribų, siekiant tinkamai pristatyti Lietuvos pasiekimus užsienio šalyse, svarbu užtikrinti Lietuvos rašto, švietimo ir mokslo knygų leidybos plėtrą. Straipsnyje nagrinėjamos leidybos verslo ypatybės, pasaulio bei Lietuvos leidyklų būklė, remiantis užsienio ir Lietuvos mokslininkų teorinėmis įžvalgomis apie tarptautinio marketingo instrumentų panaudojimo galimybes, pateikti siūlymai dėl leidybos verslo plėtros naujomis ekonominės integracijos sąlygomis. [Iš leidinio]

ENLithuanian integration in the financial Eurozone and Lithuanian publishing business development in the European Union and outside it, becomes an important problem requiring a solution. Promoting the dissemination of printed books and literacy in Lithuania and beyond, to properly introduce the achievements of Lithuania in foreign countries, it is important to ensure Lithuanian letter, educational and scientific book publishing development. The article examines the characteristics of the international marketing publishing, the world and Lithuanian state publishing houses on the basis of foreign and Lithuanian scientists theoretical insights about the instruments of international marketing opportunities, developing proposals for publishing business integration of new economic conditions. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.743
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68129
Updated:
2018-12-17 14:05:49
Metrics:
Views: 10    Downloads: 9
Export: