Vydūnas kaip projektas Lietuvos jaunimui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūnas kaip projektas Lietuvos jaunimui
In the Journal:
Naujoji Romuva. 2016, Nr. 2, p. 2-7
Keywords:
LT
Basanavičiaus premija; Lietuvybė; Mažoji Lietuva; Tautinis tapatumas; Tautinė savimonė; Vaclovas Bagdonavičius; Vertybės; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Vydūno filosofija; Žmogiškumas.
EN
Basanavicius award; Humanity; Lithuanianess; Minor Lithuania; National consciousness; National identity; Philosophy of Vydunas; Vaclovas Bagdonavičius; Values; Vydūnas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Vydūno pedagoginei ir šviečiamajai veiklai. Aptariama 24 metus trukusi Vydūno pedagoginė veikla. Pažymima, kad dvidešimt ketverius metus trukusi mokytojo tarnyba Vydūnui leido išgyventi ir užsitarnauti pensiją, bet neviliojo kopti karjeros laiptais ar siekti atradimų pedagogikoje, nors ir kelta kvalifikacija, laikyti reikalingi egzaminai. Konstatuojama, kad šviesdamas tautiečius, žadindamas jų tautinę savigarbą, Vydūnas paskelbė nemažai filosofinių bei publicistinių straipsnių ne tik lietuviškoje Tilžės spaudoje, bet ir Didžiosios Lietuvos spaudoje, aktyviai dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos veikloje, skaitė daugybę filosofinių paskaitų, sakė nemažai nacionalinę tautiečių savimonę bei savigarbą žadinančių kalbų. Buvo veiklus Prūsų lietuvių susivienijimo, Tilžės lietuvių klubo, Spaudos ir kitų iki Pirmojo pasaulinio karo veikusių Mažosios Lietuvos draugijų narys, 1912 m. išrinktas Prūsų lietuvių jaunimo draugijas vienijančios Santaros pirmininku. Aptariami Vydūno veikalai, turėję didelę įtaką jaunimui. Teigiama, kad Vydūno knygos Lietuvos jaunimui buvo ne tik prasmingo gyvenimo pagrindus kloti padedantis išminties šaltinis, bet ir pažinties su juo pačiu tarpininkas. Aptardamas Vydūno reikšmę sovietiniu laikotarpiu, autorius pažymi, kad tuometinis jaunimas, reikšdamasis ramuvietiškoje veikloje vadovavosi Vydūno idėjomis, jas platino, aiškino jų prasmę ir svarbą. Reziumuojama, kad įvairiapusė į jaunimą nukreipta Vydūno kūrybinė veikla turėjo didžiulį poveikį tautinei Prūsų lietuvių savigarbai stiprinti, pastebimai veikė ir Didžiosios Lietuvos kultūrinį gyvenimą.

ISSN:
1392-043X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68099
Updated:
2018-12-03 21:38:44
Metrics:
Views: 5
Export: