Galvosūkiai apie tradicinį Lietuvos kaimą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Galvosūkiai apie tradicinį Lietuvos kaimą: recenzija
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2014, 9, p. 191-195
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Aleksandro Ikamo ir Venanto Mačiekaus knyga "Tradicinis Lietuvos kaimas: lietuvių etninės kultūros galvosūkiai" (Vilnius, 2013). Autoriai atskleidžia, kaip žmogaus kasdienį gyvenimą lėmė vyravę religiniai įsitikinimai ir nuostatos, kuo ypatingas „tradicinio“ Lietuvos kaimo pasaulėvaizdis ir buitis. [...] Daugiausia kalbama apie XIX a. vidurio – XX a. pradžios kaimą; tokie chronologiniai rėmai apibrėžiami sąlygiškai, nes, kaip teigia autoriai, „nemažai šio laikotarpio kaimo etninės kultūros elementų yra atėję iš senesnių laikų...“, o kai kurių knygoje minimų žmonių pasaulėjautos apraiškų ir buities detalių galime aptikti dar XX a. antrojoje pusėje. Knygoje pateikiami ir nagrinėjami 323 galvosūkiai apie lietuvių kalendorines šventes, tradicijas, papročius, apeigas, senovės tikėjimus; taip pat apie liaudies amatus, mediciną, meteorologiją, dainas ir šokius, drabužius, liaudies etiketą, pramogas, maistą, darbo įrankius, buities daiktus ir pan. Knygos skyrių pavadinimai atskleidžia paplitusias Lietuvos etnologijoje ir etnografijoje „tradicinio“ kaimo tyrinėjimų temas. Pirmiausia dėmesys nukrypsta į sodybą ir būstą, šeimos gyvenimą, gyvenvietę ir bendruomenę; paskui nagrinėjami tradiciniai amatai, verslai, ūkio darbai, medžioklė, žvejyba, bitininkystė; kalbama apie kalendorines šventes ir papročius; pabaigoje tyrinėjami senieji tikėjimai ir liaudies kūryba. Autoriai remiasi įdomiais plačiais šaltiniais, neįtraukdami savo etnografinių lauko tyrimų, jų ilgametė patirtis ir, be abejonės, sukauptos „žinios“ ir „pažinimas“ lėmė šios knygos įdomią idėją ir logišką struktūrą, būtent pabrėžiančią, kokiomis temomis ir kasdienio gyvenimo aspektais Lietuvos etnologijoje ir etnografijoje buvo plačiai domimasi. [...]. [Iš teksto, p. 191]Reikšminiai žodžiai: Galvosūkiai; Liaudies kultūra; Lietuvių etnologija, tautosaka, galvosūkis; Lietuvos kaimas; Papročiai; Tradicijos; Tradicinis kaimas; Šventės; Customs; Folk culture; Holidays; Lithuanian ethnology, folklore, puzzle; Puzzles; Traditional countryside; Traditions; Village of Lithuania.

ISSN:
2029-3208
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68074
Updated:
2022-01-16 21:03:54
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: