Nepilnamečių interesų apsauga nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepilnamečių interesų apsauga nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio
Alternative Title:
  • Protection of the interests of minors against the negative influence of the media
  • Protection of minors against detrimental effects of the public information
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 9 (87), p. 31-36
Keywords:
LT
Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTNaujos informacinės technologijos įvairiausiomis formomis labai sparčiai ir agresyviai braunasi į žmonių gyvenimą ne tik darbo aplinkoje, valstybėje ir pasaulyje, bet ir kasdienėje šeimos buityje. Šis procesas, įgaudamas svarbią ekonominę, politinę, visuomeninę reikšmę, vis plačiau lemia perėjimą iš industrinės į informacinę visuomenę, tampa neatsiejama demokratijos mechanizmo funkcionavimo dalimi mūsų visuomenėje, kur žinios ir informacija turi tiesioginę įtaką ne tik politiniams procesams, bet ir formuoja vertybių skalę. Todėl pažeidžiamiausia visuomenės grupė yra nepilnamečiai, kurių pasaulėžiūra ir vertybės dar tik formuojasi. Atsižvelgdami į tokią didžiulią, kartais net lengvabūdiškai nesuvokiamą žiniasklaidos įtaką kiekvienam, turime dėti visas pastangas, kad visuomenė nebūtų bejėgė žiniasklaidos vartotoja, o sugebėtų kritiškai vertinti teikiamą informaciją bei gintų savo vaikus nuo neigiamo dvasinio psichinio ir moralinio poveikio. Straipsnyje nagrinėjami nepilnamečių apsaugos nuo viešosios informacijos neigiamo poveikio teisės aktai ir apsaugos mechanizmas, jo efektyvumas bei trūkumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nepilnamečių interesų gynimas; Neigiamas viešosios informacijos poveikis; Protection of minors interests; Negative effect of the public information.

ENIn various ways, new information technologies enter our lives rapidly and aggressively not only in public spaces but also in everyday family environment. By acquiring an important economic, political and social role, this process leads increasingly to transition from the industrial to the information society and becomes an integral part of the functioning of the democratic mechanism in our society, where knowledge and information has direct influence not only on political processes but also on the formation of the value system. Therefore, the most vulnerable social group are the adolescents, whose worldviews and values are only taking shape. Taking into account the enormous and sometimes carelessly ignored influence of the media, we must make all efforts to ensure that the society is not a powerless consumer of the media but is able to critically assess the information supplied and protect the children from negative spiritual, psychological and moral effects. The article examines the legal documents and the mechanism of the protection of minors against the negative impact of public information, as well as their effectiveness and flaws.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6807
Updated:
2018-12-17 11:49:35
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: