Impact of psychosocial factors on nurses‘ self-satisfaction

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of psychosocial factors on nurses‘ self-satisfaction
Alternative Title:
Psichosocialinių veiksnių įtaka slaugytojų pasitenkinimui savimi
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2017, t. 27, Nr. 5, p. 97-100
Keywords:
LT
Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti psichosocialinių veiksnių įtaką slaugytojų pasitenkinimui savimi. Tyrimas atliktas 2016 metais stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, jo metodas – anketinė apklausa. Anketą sudarė du klausimynai: PSO-100 ir WHS. Tyrime dalyvavo 1 182 respondentai. Didžiausias slaugytojų nepasitenkinimas užfiksuotas analizuojant jų miego kokybę, energiją bei sveikatos vertinimą. Dažniausiai darbo aplinkoje pasitaikantys neigiami psichosocialiniai veiksniai – bereikšmių užduočių skyrimas ir neigiami žvilgsniai ir ar gestai. Galima prielaida, kad kuo dažniau slaugytojas patiria neigiamo psichosocialinio veiksnio poveikį, tuo prasčiau jis vertina pasitenkinimą savimi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo kokybė; Pasitenkinimas savimi; Psichosocialiniai stresoriai; Slaugytojai; Nurses; Psychosocial factors; Quality of life; Self-satisfaction.

ENThe aim of the research is to evaluate the impact of psychosocial factors on nurses‘ self-satisfaction. The research was completed in 2016 in stationary personal healthcare institutions. The research method was survey. The questionnaire includes two other questionnaires PSO-100 and WHS. 1182 people participated in this research. The highest level of self-dissatisfaction among nurses was noticed while the authors analyzed their sleep quality, energy, and health assessment. The most often negative psychosocial factors in the working environment were giving meaningless tasks, negative glances or/and gestures. Possibly, the more often the nurses experience a negative impact of a psychosocial factor, the wors they assess their self-satisfaction. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68065
Updated:
2021-04-06 13:00:27
Metrics:
Views: 4
Export: