Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania
In the Book:
From Eastern Bloc to European Union : comparative processes of transformation since 1990 / edited by Guenther Heydemann and Karel Vodicka. New York: Berghahn Books, 2017. P. 66-88. (Studies in contemporary European history ; vol. 22)
Keywords:
LT
20 amžius; Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Demografija / Demography; Žiniasklaida / Mass media.
Reviews:
Recenzija knygai leidinyje Europe-Asia studies. 2019, vol. 71, iss. 4, p. 708-709
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama XX a. pabaigos Lietuvos politinė, ekonominė ir socialinė istorija. Istoriografijoje Lietuva dažnai analizuojama Baltijos šalių istorijos kontekste, o jos istorinė perspektyva brėžiama nuo Viduramžių iki Nepriklausomybės atkūrimo. Sąjūdis lėmė Lietuvos valstybės politinės sistemos pokyčius. Piliečių įsitraukimas į Nepriklausomybės judėjimą rodė pilietinės visuomenės brandą. Buvo paskelbta demokratinė valdymo forma, priimta Konstitucija. Valstybės prezidentas tapo tiesiogiai renkamas žmonių. Per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį Lietuva patyrė nemažai politinių krizių. Keitėsi politinių partijų tikslai, politinė kultūra, rinkimų sistema ir balsavimo elgesys. Partijoms būdingi fragmentacijos ir poliarizacijos reiškiniai. Nuo Nepriklausomybės paskelbimo įvyko 6 parlamento rinkimai. 1993 m. buvo baigta teisinės sistemos reforma. Dar viena teismų reforma įvyko 1995 m. Lietuvos medijos privatizuotos labai anksti, žiniasklaidos priemonių kiekis labai išaugo, pokyčiai įvyko ir regionų bei savivaldybių administracijoje, valstybė pasuko rinkos ekonomikos keliu. Tai lėmė išaugusį nedarbą, kainų infliaciją. Ekonomines reformas lydėjo centrinio banko bei valiutos pokyčiai. Struktūriniai pokyčiai lėmė valstybės žemės ūkio sektoriaus pertvarką, pakito visuomenės socialinė bei demografinė padėtis, keitėsi tautinių mažumų politika. Svarbų vaidmenį vaidino Katalikų bažnyčia. Ypač reikšmingas buvo Lietuvos valstybės integracijos į Europos Sąjungą kelias ir šio pasirinkimo nulemtos įvairios permainos.Reikšminiai žodžiai: Demografinė situacija; Demokratija; Demokratizacija; ES; Ekonominė sąranga; Lietuvos politinė sistema; SSRS; Transformacija; Democracy; Democratization; Demographic situation; EU; Economic constitution; Lithuania; Lithuanian political system; Transformation; USSR.

ISBN:
9781785333170
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68043
Updated:
2020-07-04 23:47:40
Metrics:
Views: 47
Export: