Žvilgsnis į Arbitblato paveikslą ikonografijos aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvilgsnis į Arbitblato paveikslą ikonografijos aspektu
Alternative Title:
A Look at Arbit Blat’s Picture from an Iconographic Perspective
In the Journal:
Tarp knygų. 2005, Nr. 6, p. 31-33
Keywords:
LT
Ikonografija; Portretai; Fotografijos; Knygos; Korespondencija; Spauda.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkiant archyvinę, ikonografinę ir publikuotą medžiagą, žvelgiama į tarpukario Kauno kultūrinę aplinką per vieno meno kūrinio likimą. XX a. III dešimtmečio Kaune gausėjo menininkų sambūrių, kuriuose dalyvavo ir gabus žydų kilmės tapytojas Neemija Arbiblatas (1908-1999), nutapęs lietuvių kultūros veikėjų portretų, lietuviškų peizažų, surengęs nemažai parodų. 1932 m. jis įsteigė trumpai veikusią privačią Meno galeriją-saloną, nuo 1940 m. gyveno JAV. Straipsnyje aptariamas dailininko tapytas literato Romo Striupo portretas, penkiasdešimt metų saugotas Kauno technologijos universiteto bibliotekos specialiame saugojimo fonde. Paveikslo herojaus likimas glaudžiai siejasi su trečiojo dešimtmečio literatūriniu gyvenimu, nors jo proza liko lietuvių literatūros nuošalėje (parašytoms knygoms stigo originalumo, meninės įtaigos). Po rašytojo mirties 1934 m., jo archyvas pateko į Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos rankraštyną. Archyvo rankraščiai, aptariamasis portretas ir asmeninis fotografijų rinkinys papildė to laikmečio ikonografinę medžiagą.

ENBased on archival, iconographic and published materials, the paper looks at the cultural environment of interwar Kaunas through the fate of one work of art. In the 1920s, Kaunas boasted numerous movements of artists that were also attended by Neemija Arbit Blat (1908-1999), a talented painter of Jewish descent, who painted portraits of several Lithuanian men of culture and Lithuanian landscapes and organised quite many exhibitions. In 1932, he opened a private Art Gallery and Salon that existed for a short time. From 1940, he resided in the USA. The paper analyses the portrait of the man letters Romas Striupas painted by Arbit Blat, which for 50 years was stored in a special repository of the Library of Kaunas University of Technology. The fate of the portrait’s character is closely linked with the literary life of the 1920s, although prose was on the margins of Lithuanian literature (prose books lacked originality and artistic force). After the writer's death in 1934, his archive was passed to the Manuscript Division of the Library of Vytautas Magnus University. The archive’s manuscripts, the subject portrait and a personal collection of photographs were a complement to the iconographic material of that period.

ISSN:
0868-8826
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6804
Updated:
2013-04-28 16:29:45
Metrics:
Views: 2
Export: