Internationalization of new companies from Baltic countries : the entrepreneurial perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Internationalization of new companies from Baltic countries: the entrepreneurial perspective
Summary / Abstract:

LTPo Sovietų sistemos žlugimo, per penkiolikos metų laikotarpį, Baltijos šalyse įvyko reikšmingi pasikeitimai, tai perėjimas nuo planinės prie rinkos ekonomikos. Galima drąsiai teigti, kad naujųjų Europos Sąjungos šalių narių tolesnis vystymosi procesas gerokai skirsis nuo senesniųjų narių tokio proceso. Pasibaigus rinkos ekonomikos formavimosi procesui, pastebima naujųjų Europos Sąjungos narių ekonomikos internacionalizacija ir kartu su ja pasireiškiantys nauji iššūkiai nacionalinėms įmonėms ir kompanijoms. Šio straipsnio autorių tikslas išanalizuoti internacionalizacijos teorijas ir šio mokslinio tyrimo pagalba padėti atsakyti į klausimą: kodėl kai kurios Baltijos šalių firmos neturėdamos tam pakankamai resursų ir patirties, visgi įsitraukia į internacionalizacijos procesą? Priežasčių gali būti daug ir įvairių, tačiau literatūroje yra labai mažai informacijos, skirtos šios problemos nagrinėjimui. Verslo požiūriu žvelgiant į minėtą problemą, užsienio rinkos yra unikalios ir patrauklios dėl skirtingo dalyvių požiūrio į jas, kitaip tariant, rinkos turi didelį potencialą. Norint, kad rinkos potencialas išliktų visuomet, reikia turėti pakankamai verslo bei profesionalių žinių, mokėti jas pritaikyti naujomis rinkos sąlygomis Autorius pažymi, kad dažnai internacionalizacijos procesai Baltijos šalyse pasižymi rizika ir neužtikrintumu. Tai siejama su žinių trūkumu apie šiuos procesus. Verslo internacionalizacija, kurios pagrindinės koncepcijos yra galimybės, atradimai bei nepastovumas, ir yra pagrindinis atsakymas į straipsnio pradžioje formuluojamą pagrindinį klausimą.Reikšminiai žodžiai: Pereinamojo laikotarpio ekonomika; Entreprenerystė; Žinios; Internacionalizacija; Transition economies; Eentrepreneurship; Knowledge; Internationalisation.

ENAfter the collapse of the Soviet system, the significant changes happened within the period of fifteen years in the Baltic countries, i.e. transition from planned economy to market economy. We can strongly state that the further development process of the new European Union member-states will be significantly different from such a process in the old members. When the market economy formation process finished, economy internationalization in the new European Union countries was noticed, and the new Internationalization challenges to national enterprises and companies started manifesting altogether. The objective of this study is to analyze the internationalization theories and to respond to the question with the help of this scientific research: why some firms of the Baltic countries involve into the internationalization process without having sufficient resources and experience? The causes may be numerous and different; however, literature provides us with very little information to analyze this problem. By analyzing the afore-mentioned problem from the viewpoint of business, foreign markets are unique and attractive due to the different attitude of the participants towards them; in other words, markets have a big potential. In order the market potential would always remain as such, it is necessary to possess sufficiently business and professional knowledge, and to know how to apply it under new market conditions. The author notes that frequently internationalization processes in the Baltic countries feature risk and uncertainty. This is related to the lack of knowledge regarding these processes. Business internationalization, whose principal conceptions are possibilities, discoveries and volatility, is the main answer to the principle question raised at the beginning of the study.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6803
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 23
Export: