Maisto keltuvas Lietuvos bajorų namuose XIX a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Maisto keltuvas Lietuvos bajorų namuose XIX a
Alternative Title:
Dumbwaiter in 19th century Lithuanian gentry homes
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2017, t. 9, Nr. 1, p. 127-142. K. Šešelgio skaitymai - 2017
Keywords:
LT
Dvarų kultūra / Manor culture.
Summary / Abstract:

LTMaisto keltuvai XIX a. Lietuvos bajorų namuose – reta ir beveik išnykusi inžinerinė įranga. Tyrimo tikslas – ištirti išlikusius ir išnykusius maisto keltuvus, įvardyti jų atsiradimo prielaidas, nustatyti būdingą vietą pastate ir ryšius su kitomis patalpomis, pateikti maisto keltuvo veikimo schemą. Tyrimo metu atlikus in situ, šaltinių ir ikonografinės medžiagos tyrimus, taikant analizės, lyginamąjį ir sintezės metodus, aptiktas ir tirtas vienas išlikęs maisto keltuvas, keturios šachtos, kitų – buvimo faktas. Tai leido pateikti gana išsamų maisto keltuvo ir jo funkcionavimo maisto tiekimo sistemoje vaizdą. Tikimasi, kad šis tyrimas ne tik papildys bajorijos kultūros, prie kurios prisitaikė architektūra, atliepdama savininkų kasdienybės poreikius, pažinimo lauką, bet ir padės naujiesiems savininkams suprasti įsigyto nekilnojamojo turto kultūrinę bei istorinę vertę, rūpintis jos išsaugojimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvarai; Dvaras; Kredensas; Machaninis stalas; Maisto keltuvas; Mechaninis stalas; Valgomasis; Virtuvė; Butlers pantry; Dining room; Dumb waiter; Dumbwaiter; Kitchen; Manor house; Mechanical table; Pantry room.

ENDumbwaiters in the nineteenth century Lithuanian gentry homes – a rare and today almost extinct engineering equipment. The aim of this research is to examine still existing and extinct dumbwaiters, to name the occurring cause of their emergence, determine the specific location in the house plan and connections to other premises and to present the operation scheme of the dumbwaiter. The research is based on in-situ sources, iconographic material, periodicals, research through comparative and synthesis methods. One dumbwaiter, four shafts without equipment, and two others have been detected and investigated with the fact of their existence. The results made it possible to present the image and functioning of dumbwaiters in the food supply system. It is expected that this study will help the new owners understand not only acquired cultural and historical value of manor houses, but also the culture of the nobility, which are adapted to the architecture and reflected the needs of the owners of everyday life culture. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2017.999
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67999
Updated:
2020-04-18 07:25:46
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: