Tipinio gyvenamojo namo architektūros funkcinė kaita : teisinės ir politinės prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tipinio gyvenamojo namo architektūros funkcinė kaita: teisinės ir politinės prielaidos
Alternative Title:
Functional changes in standardized singlefamily houses: legal and political issues
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2017, t. 9, Nr. 1, p. 92-98. K. Šešelgio skaitymai - 2017
Keywords:
LT
20 amžius; Architektūra / Architecture; Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTSovietinės okupacijos metais Lietuvoje būsto projektavimas ir statyba buvo griežtai reglamentuojami sovietinės valdžios įstatymų, tipiniai projektai buvo leidžiami centralizuotai. Tuomet apibrėžti architektūros parametrai ir nuostatos, nors faktinis jų galiojimo laikas ir pasibaigęs, pastebimi ir šiuolaikinėje, ypač tipinėje, architektūroje. Įstatymų leidyboje galima atpažinti sovietinių įstatymų suformuotas „tradicijas“, kurios taikomos Nepriklausomos Lietuvos laikų vienbučiams namams. Tyrime nagrinėjami ir tarpusavyje lyginami teisiniai reglamentai bei jų įtaka tipinei vienbučių architektūrai. Tyrimui kontekstualizuoti pasitelkiami istoriniai socialiniai laikotarpio vertinimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Butai; 20 amžius; Namai; Sovietiniai įstatymai; Sovietinių metų architektūra; Standartizacija; Statybų reglamentavimas; Tipinis vienbutis; Šiuolaikinė architektūra gyvenamasis plotas; Architecture; Building regulations; Contemporary architecture; Flats; Houses; Lithuanian XX c. history; Living area; Soviet architecture; Sovietic law; Standardization; Standardized single-family house.

ENDuring the years of soviet occupation, housing policy was one of the most important state issues and projects of standardized designs were authorized and distributed by the state. Legal architecture parameters and regulations of soviet times, although their actual validity expired, are visible in todays modern, especially non-elite, standardized architecture. One can identify “traditions” formed by soviet law in contemporary single-family houses or even in legal regulations. The study examines and compares soviet and contemporary legal regulations and their impact on typical single-family houses architecture. The study is contextualized by invoking historical and social evaluations of the period. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2017.995
ISSN:
2029-2252
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67997
Updated:
2022-11-10 12:22:30
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: