The Constitutional Law on the State of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Constitutional Law on the State of Lithuania
In the Book:
Lithuanian constitutionalism : the past and the present / editor in chief Dainius Žalimas. Vilnius: Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2017. P. 190-196
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Atkūrimas; Jurisprudencija; Konstitucinė teisė; Kovo 11-oji; Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba; Lietuvos Respublikos konstitucija; Lietuvos nepriklausomybė; Lietuvos valstybė; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Suverenitetas; Valstybingumas; 11 March 1990; Adoption; Constitution of the Republic of Lithuania; Constitutional law; Independence of Lithuania; Jurisprudence; Lithuanian State; Restoration; Sovereignty; Soviet Union; Statehood; Supreme Council of the Republic of Lithuania.
Keywords:
LT
Adaptacija; Atkūrimas; Jurisprudencija; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Kovo 11-oji; Respublikos konstitucija; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Suverenitetas; Šalies nepriklausomybė / National independence; Tarptautinė teisė / International law; Teisės istorija / History of law; valstybė; Valstybingumas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aiškinama, kodėl Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. vasario 11 d. priėmė Lietuvos Respublikos konstitucinį įstatymą bei analizuojamos aplinkybės, kurios lėmė jo priėmimą. 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba atkūrė Lietuvos nepriklausomybę, tačiau Sovietų Sąjunga nenorėjo su tuo sutikti. 1990 m. kovo 15 d. Sovietų Sąjungos Liaudies deputatų suvažiavimas priėmė nutarimą, kad Aukščiausiosios Tarybos sprendimas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prieštarauja Sovietų Sąjungos konstitucijai. Sovietų Sąjunga neatsižvelgė į tai, kad 1940 m. birželio 15 d. ji įvykdė karinę agresiją prieš nepriklausomą Lietuvos Respubliką, ją aneksuodama. Sovietų Sąjunga ignoravo tai, kad Aukščiausioji Taryba atkūrė Lietuvos valstybės nepriklausomybę po to, kai tauta jai suteikė mandatą. Lietuva negalėjo būti atkurta remiantis Lietuvą okupavusios Sovietų Sąjungos konstitucija. Tarptautinės teisės požiūriu Lietuva niekada teisiškai nepriklausė Sovietų Sąjungai, todėl jos konstitucija Lietuvoje negaliojo. Darbe teigiama, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas vyko tautos valia, buvo grindžiamas tarptautine teise ir užtikrino nepriklausomos Lietuvos Respublikos, egzistavusios 1918–1940 m., tęstinumą. Lietuvių tautos nebuvo paprašyta leidimo atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, kadangi pagal konstitucinį Lietuvos valstybės įstatymą konstitucinė norma yra esminis valstybės principas. Šiam Konstitucijos straipsniui suteikiama speciali apsauga, jo nuostatos grindžia nepriklausomą ir demokratinę valstybę.

ISBN:
9789955688334
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67989
Updated:
2022-02-22 15:01:02
Metrics:
Views: 10
Export: