The Act of 11 March 1990 on the reestablishment of the independent State of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Act of 11 March 1990 on the reestablishment of the independent State of Lithuania
In the Book:
Lithuanian constitutionalism : the past and the present / editor in chief Dainius Žalimas. Vilnius: Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2017. P. 159-165
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; 20 amžius. 1990-1999; Judėjimai / Movements; Šalies nepriklausomybė / National independence.
Summary / Abstract:

LTLietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos rinkimus 1990 m. vasario 24 d. laimėjo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Netrukus po šių rinkimų iškilo dilema dėl nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimo proceso. Galiausiai 1990 m. kovo 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Straipsnyje tiriamos šio akto priėmimo aplinkybės ir nuostatos. Remiamasi 1990 m. kovo 11 d. aktu ir kitais 1990 m. šaltiniais. Netrukus po Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos rinkimų buvo priimta Deklaracija dėl Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų, kuria Aukščiausioji Taryba buvo atsieta nuo Lietuvos SSR. Tačiau tai buvo tik pirmas žingsnis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo kelyje. Siekiant išvengti spekuliacijų dėl atkuriamos Lietuvos valstybės ir jos sąsajų su Lietuvos SSR, buvo priimtas Valstybės vardo ir herbo įstatymas. Jo priėmimas lėmė Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos pertvarkymą į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą. Nutraukus ryšius su Lietuvos SSR, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba galėjo priimti sprendimą dėl valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Tai ir buvo padaryta 1990 m. kovo 11 d. aktu. Jis skelbė 1940 m. nepriklausomybę praradusios Lietuvos Respublikos suvereniteto atstatymą ir grąžino 1938 m. priimtos Lietuvos konstitucijos veikimą. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo ne atsitiktinai buvo priimtas 1990 m. kovo 11 d. Ši aplinkybė buvo susijusi su procedūriniais dalykais ir įvykiais Maskvoje.Reikšminiai žodžiai: Aukščiausioji Taryba; LTSR; Liaudies deputatų suvažiavimas; Nepriklausomybė; SSRS; Sąjūdis, Lietuvos konstitucija, Lietuvos valstybės, Lietuvos valstybės tęstinumas; Valstybingumo atkūrimo aktas; Congress of the Peoples Deputies; Independence; Lithuania; Lithuanian SSR; Statehood Recovery Act; Supreme council; Sąjųdis, Lithuanian Constitution, Lithuanian State, Continuity of the Lithuanian State; USSR.

ISBN:
9789955688334
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67987
Updated:
2022-02-22 15:01:12
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: