Draft constitutions of Lithuania during the period of its revival

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Draft constitutions of Lithuania during the period of its revival
In the Book:
Lithuanian constitutionalism : the past and the present / editor in chief Dainius Žalimas. Vilnius: Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2017. P. 149-157
Keywords:
LT
20 amžius; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Šalies nepriklausomybė / National independence; Teisės istorija / History of law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos SSR veikė sovietinės konstitucijos, priimtos 1940 m. rugpjūčio 25 d. ir 1978 m. balandžio 20 d. Šios konstitucijos buvo sukurtos pagal tą patį šabloną, kurio turėjo paisyti visos Sovietų Sąjungos respublikos. Šios valstybės ir ją sudariusių respublikų konstitucijos tik formaliai garantavo demokratines gyventojų teises. Todėl XX a. devintajame dešimtmetyje Sovietų Sąjungoje prasidėjus politinėms permainoms Lietuvoje iškilo idėja pakeisti tuomet galiojusią Lietuvos SSR konstituciją. Šiame straipsnyje tiriamos pastangos priimti naują Lietuvos SSR konstituciją ir realiai užtikrinti gyventojų politines bei ekonomines teises 1988–1990 m. Remiamasi šio laikotarpio šaltinių duomenimis. Iniciatyva priimti naują konstituciją buvo paskelbta Lietuvos mokslų akademijoje 1988 m. gegužės 23 d. Ją itin palaikė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Į diskusijas dėl naujos konstitucijos buvo įtraukta visa Lietuvos visuomenė. 1988 m. rugsėjį sovietinei Lietuvos valdžiai buvo pasiūlytas konstitucijos projektas, pagal kurį turėjo būti išplėstas Lietuvos SSR suverenitetas. Valdžia nepriėmė jokių reikšmingesnių sprendimų, susijusių su Lietuvos SSR suverenitetu. Tačiau diskusijos dėl naujos konstitucijos visuomenėje tęsėsi. Lietuvos SSR valdžia buvo priversta į jas atsižvelgti. Tai sudarė prielaidas vykdyti konstitucines permainas palaipsniui, modifikuojant Lietuvos SSR konstitucijos straipsnius arba papildant ją naujais straipsniais. 1988 m. pabaigoje – 1990 m. pradžioje įgyvendinti konstitucijos pakeitimai smarkiai praplėtė Lietuvos SSR gyventojų politines ir ekonomines teises.Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucijos projektai; Nepriklausomybė; Suverenitetas; Constitution; Constitutional projects; Independence; Lithuania; Sovereignty.

ISBN:
9789955688334
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67986
Updated:
2022-02-22 15:00:11
Metrics:
Views: 14
Export: