Asmens civilinio veiksnumo vertinimo pokyčiai po Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimų 2016 metais. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM duomenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens civilinio veiksnumo vertinimo pokyčiai po Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso pakeitimų 2016 metais. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM duomenys
Alternative Title:
Diferencies in civil capacity evaluation after changes in Civil Code of Republic of Lithuania in 2016. Data from national forensic psychiatry service under the Ministry of Health of Lithuania
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2017, t. 27, Nr. 4, p. 85-91
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Civilinis veiksnumas; Ekspertinis tyrimas; Funkcionavimo sritys; Ribotas civilinis veiksnumas; Areas of functioning; Civil capacity; Diminished civil capacity; Expert research; Forensic psychiatric evaluation; Limited civil capacity.
Keywords:
LT
Civilinis veiksnumas; Ekspertinis tyrimas; Funkcionavimo sritys; Ribotas civilinis veiksnumas; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama trumpa asmens civilinio veiksnumo vertinimo istorinė ir teisinė apžvalga Europos sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Atliktame darbe yra analizuojami asmenų civilinio veiksnumo ekspertinio vertinimo pokyčiai, susiję su naujais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2016 m. sausio 1d. LR CK įtvirtinus riboto civilinio veiksnumo institutą ir numačius asmens civilinio veiksnumo vertinimą atskirose turtinių bei asmeninių santykių srityse, žymiai pakito teismo psichiatrijos ekspertizių, atliekamų civilinėse bylose dėl asmens civilinio veiksnumo įvertinimo, uždaviniai [1]. Teismo psichiatrams kilo būtinybė labai tiksliai įvertinti tiriamų asmenų funkcionavimo lygį, nustatant atskirose srityse stebimus veiksnumo, neveiksnumo ar riboto veiksnumo požymius. Atsižvelgiant į ekspertinę patirtį , buvo tikimasi , kad riboto civilinio veiksnumo instituto taikymo ribų praplėtimas labiausiai paveiks šizofrenijos spektro ligomis sergančių asmenų civilinio veiksnumo vertinimą. Tyrimo metu buvo atlikta 1837 teismo psichiatrijos ekspertizių duomenų analizė , palyginant 2013 m. ir 2016 m. bendruosius tirtų asmenų demografinius ir specialiuosius medicininius-diagnostinius duomenis bei ekspertinio civilinio veiksnumo vertinimo rezultatus. Tyrimo metu gauti rezultatai parodė, kad bendrieji demografiniai ir specialieji medicininiaidiagnostiniai tiriamųjų duomenys iš esmės liko nepakitę, tačiau išryškėjo ekspertinių vertinimų pokytis visų diagnostinių kategorijų bendroje grupėje ir ypač šizofrenijos spektro sutrikimų diagnostinėje grupėje.Nustatyta, kad bendroje grupėje riboto civilinio veiksnumo požymiai buvo nustatyti 5 kartus dažniau, o atskirai įvertinus šizofenijos spektro sutrikimų grupėje – net 8 kartus dažniau. Straipsnyje iškelta asmeninių civilinių teisių ribojimo problema, kuri reikalauja detalesnės analizės ir tolesnių tyrimų. [Iš leidinio]

ENAfter the changes in the Diminished Civil Capacity Institution were made following the changes in the Civil Code of the Republic of Lithuania in 2016, new challenges for forensic psychiatry evaluation have arisen. It has become necessary to evaluate the level of a person’s every day functioning in such areas as management of a person’s property and personal interactions. It was presumed that the changes in the Civil Code will have the biggest influence for persons within the diagnostic group of schizophrenia. Data from 1837 forensic psychiatry evaluation reports was analysed. The biggest changes and rising figures of diminished civil capacity were found in the schizophrenia group. The authors are raising the issue that an according evaluation of civil rights in the area of personal interactions the further evaluation of diminished civil capacity implementation is needed. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Kai kurie Lietuvos teisės aktuose įtvirtinto neveiksnumo instituto probleminiai aspektai / Dovilė Pūraitė-Andrikienė. Teisės problemos. 2012, Nr. 3 (77), p. 72-102.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67909
Updated:
2021-04-06 12:48:41
Metrics:
Views: 12
Export: