Seimo kontrolieriai kaip žmogaus teisės į integralumą ir sveikatą gynėjai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seimo kontrolieriai kaip žmogaus teisės į integralumą ir sveikatą gynėjai
Alternative Title:
Seimas ombudsmenas institute for protecting right to integrity and health
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2006, Nr. 3 (34), p. 3-8
Keywords:
LT
Seimo kontrolieriai; Orumas; Sveikata; Integralumas; Medicina.
EN
Seimas ombudsmen; Health; Defence; Integrity.
Summary / Abstract:

LTSeimo kontrolieriai - vienas iš Konstitucinių žmogaus teisių gynimo institutų, kurio veiklos tikslas - ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms ir tausoti jų sveikatą. Straipsnyje analizuojamos valstybės politikos priemonės žmogaus teisių apsaugos srityje, išryškinamas Konstitucinio Seimo kontrolierių instituto vaidmuo žmogaus teisių gynimo sistemoje, ypač akcentuojant jo svarbą sveikatos apsaugos srityje, išskiriant jį iš kitų žmogaus teisių gynimo institutų. Didelis dėmesys skiriamas žmogaus teisių sąvokos apibūdinimui, pateikiama daug statistinių duomenų, susijusių su žmogaus teisių padėtimi sveikatos srityje, bei Seimo kontrolierių institucijos vieta valstybės valdžios sistemoje. [Iš leidinio] [

ENThe Seimas Ombudsmen is one of the constitutional institutes for protecting human rights, the main purpose of which is to protect a person's right to good public administration securing human rights and freedoms, to supervise fulfilment by state authorities of their duty to properly serve the people. An article defines conception of human rights, analyses policies and presents elements of human rights institutional mechanism in Lithuania, pointing that efficacy of it was not fully assured, because of the overdue legislation. By analysing Seimas Ombudsmen's relations to Seimas, implementation of independence and accountability principle is being researched. Background, elements and competence of specific Ombudsmen institutions in Lithuania are discussed. This study highlights the role of constitutional Seimas Ombudsmen's institute in human rights system, especially in protecting human right to ontegrity and heath, distinguishing it from other institutes for protecting human rights, emphasizes it's significance and impact on creating open society, which ensures state control. [From the publication] [

ISSN:
1392-2696
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6790
Updated:
2013-04-28 16:29:36
Metrics:
Views: 1
Export: