Apleistų teritorijų konversijos įgyvendinimo galimybės Lietuvos miestuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apleistų teritorijų konversijos įgyvendinimo galimybės Lietuvos miestuose
Alternative Title:
Influence of brownfield conversion on evaluating real estate and implemeting the possibilites of urban brownfields in Lithuanian cities
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2015, t. 7, Nr. 1, p. 30-39. K. Šešelgio skaitymai - 2015
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apleista teritorija; Darni plėtra; Kompaktiškas miestas; Konversija; Miestų planavimas; Rudosios dėmės; Teritorijų pertvarkymas; Verslo partnerystė; Viešojo ir privataus sektorių partnerystė; Abandoned territory; Business partnership; Compact city; Conversion; Development; Public and private partnership (PPP); Sustainable; Sustainable development; Territory redevelopment; Urban brownfields; Urban planning.
Keywords:
LT
Apleista teritorija; Darni plėtra; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Konversija; Rudosios dėmės; Teritorijų pertvarkymas; Verslas / Business; Viešojo ir privataus sektorių partnerystė.
EN
Abandoned territory; Business partnership; Compact city; Conversion; Development; Public and private partnership (PPP); Sustainable development; Sustainable; Territory redevelopment; Urban brownfields; Urban planning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama apleistų teritorijų Lietuvoje problematika, apžvelgiama tokių teritorijų integravimo į miestų urbanistinį karkasą, atsižvelgiant į socialinį, ekonominį, ekologinį ir kultūrinį kontekstualumą, Lietuvos ir užsienio patirtis. Pagrindinė vyraujanti problema yra informacijos, kaip vertinti apleistas teritorijas, stoka. Lietuvos teisinėje bazėje nėra jokių jų tvarkymo nuostatų. Šio straipsnio tikslas – įvertinus Europos šalių patirtį apibrėžti tokių teritorijų keliamas grėsmes ir atskleisti panaudojimo galimybes Lietuvos miestuose. Buvusių karinių, pramoninių ir kitų teritorijų, susiformavusių mieste sovietinio režimo metais, konversija – tai vienas efektyviausių tvariosios plėtros būdų. Autoriai identifikavo priežastinį ryšį, lėmusį miesto dykrų atsiradimą, ir parengė jų panaudojimo metodines rekomendacijas. Atlikdami analizę autoriai įvertino esamą bendrąją Lietuvos miestų urbanistinę situaciją bei privataus ir viešojo sektorių partnerystės (angl. Public Private Partnership – PPP) taikymo galimybes. Lietuvoje toks investavimo į miesto infrastruktūrą būdas, priešingai nei Europos šalyse, yra retas, neturi gilių tradicijų, tačiau vertinamas kaip potencialus. Atlikę užsienyje taikomų modelių apžvalgą autoriai šį partnerystės būdą išskyrė kaip prioritetinį. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the problems of brownfield in Lithuania. The paper overviews Lithuanian and foreign experience of integrating the introduced areas into the urban framework based on social, economic, ecological and cultural contextuality. The main problem, on Lithuanian scale, is the absence of an official definition of urban brownfield. The legal framework in Lithuania does not contain any provisions to be processed. The article is aimed at identifying potential threats to the areas in respect of criteria for urban brownfields, and, according to this review, at revealing possible uses of this land. One of the most effective ways of urban sustainable development is the conversion of former military, industrial and other land accepted as the legacy of the Soviet regime. The authors have established a causal relationship resulting in the emergence of the urban areas of wilderness and developed guidance on using them. The authors have analysed and evaluated the existing real estate developers and current trends towards opportunities for private and public partnership (PPP) in Lithuania. Although PPP is widespread in most of European countries, it is a rare phenomenon in Lithuania, and has no deep-rooted tradition of this kind of investment in urban infrastructure; however, evaluation is one of the most potential ways to revitalize abandoned urban territories. Based on practices of foreign countries, the authors have identified PPP as a priority. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2015.710
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Žiūrovinės paskirties objektų vietos mieste parinkimas : Kauno kongresų, konferencijų ir koncertų rūmų atvejis / Vytis Obolevičius. Kūrybos erdvės. 2016, Nr. 24, p. 34-46, 47-58.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67897
Updated:
2018-12-17 14:05:42
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: