The Attitude towards olympism values of pupils in schools implementing and not implementing integrated olympic education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Attitude towards olympism values of pupils in schools implementing and not implementing integrated olympic education
Alternative Title:
Integruotą olimpinio ugdymo programą įgyvendinančių ir neįgyvendinančių mokyklų moksleivių požiūris į olimpizmo vertybes
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2013, Nr. 4 (91), p. 46-52
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Tyrimu analizuojamas moksleivių požiūris į olimpizmo vertybes ir integruotos olimpinio ugdymo programos mokykloje klausimas. Keliama hipotezė, kad mokyklų, kuriose įgyvendinamas integruotas olimpinis ugdymas, moksleiviai labiau su olimpizmu sieja žmogiškąsias vertybes nei tie, kurių mokyklose toks ugdymas neįgyvendinamas. Tikslas – nustatyti moksleivių požiūrį į olimpizmo vertybes mokyklose, kuriose įgyvendinamas ir neįgyvendinamas integruotas olimpinis ugdymas. Metodai. Tiriamųjų kontingentą sudarė 2335 (1095 vaikinai ir 1240 merginos) moksleiviai, parinkti iš įvairių šalies mokyklų. Jų amžius – nuo 13 iki 18 metų. Moksleivių požiūris į olimpizmo vertybes tirtas naudojant Olimpinį klausimyną (Telama et al., 2002). Rezultatai. Moksleiviai, kurių mokyklose įgyvendinama Olimpinio ugdymo programa, labiau pabrėžė su olimpizmu susijusių žmogiškųjų vertybių (p<0,001) ir socialinių dorybių (p<0,001) svarbą. Aptarimas ir išvados. Tyrimas atskleidė, kad moksleiviai, kurių mokykloje įgyvendinama Integruota olimpinio ugdymo programa, svarbesnėms priskyrė žmogiškąsias vertybes ir socialines dorybes, susijusias su olimpizmu, nei tie, kurių mokykloje minėta programa neįgyvendinama. Analizuojant moksleivių požiūrio rezultatus pagal lytį pastebėta, kad tarp merginų taip pat nustatyti skirtumai vertinant žmogiškąsias vertybes ir socialines dorybes, susijusias su olimpizmu. Tarp berniukų tokių skirtumų nenustatyta. Gilinantis į amžiaus veiksnį nustatyta, kad 13–14 metų moksleivių požiūris į olimpizmo vertybes nesiskiria, nelygu mokykloje vykdoma olimpinio ugdymo programa ar ne. Aptikta skirtumų palyginant vyresnių moksleivių atsakymus – tie, kurių mokyklose vykdoma Integruota olimpinio ugdymo programa, labiau pabrėžė žmogiškųjų vertybių ir socialinių dorybių, susijusių su olimpizmu, svarbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Olimpinis ugdymas; Olimpizmas; Požiūris į vertybes; Attitudes towards values; Olympic education; Olympism.

ENResearch backround and hypothesis. The research focuses on school pupils’ attitudes towards Olympism values and Olympic education. We hypothesised that in schools implementing integrated Olympic education programme, pupils more associated human values with Olympism than pupils in schools where this education programme was not implemented. Research aim was to ascertain the attitude towards Olympism values of pupils in schools implementing and not implementing integrated Olympic education. Research methods. The sample included 2335 (1095 males and 1240 females) young adolescents between the ages of 13 and 18 years. Pupils’ attitudes towards Olympism values were determined using the Olympic Questionnaire (Telama et al., 2002). Research results. Research results revealed statistically significant differences towards human values of Olympism (p<0.001) and social virtues of Olympism (p<0.001) of pupils depending on applied Olympic education programme in schools. Discussion and conclusions. Our study revealed that pupils at schools implementing Integrated Olympic Education Programme more often emphasized the importance of human and social values of Olympism compared to pupils from schools not implementing this programme. The similar differences were found when assessing the results separately for girls. Research results did not reveal differences among 13–14-year-old pupils. However, the differences were established comparing the data of older pupils. Older pupils in schools with integrated Olympic education programme more emphasized the social virtues of Olympism and the human values of Olympism. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Vertybės sporte / Kristina Grigaitė-Bliūmienė. Scientific research in education. Vol. 3 / sudarė Monika Orechova, Dalija Gudaitytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020. P. 53-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67847
Updated:
2021-02-25 09:59:10
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: