Piano culture of Lithuania in the USA : past, present and future

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Piano culture of Lithuania in the USA: past, present and future
Keywords:
LT
Ateitis; Atlikimo menas; Dabartis; Emigracija; Fortepijoninė kultūra; Fortepijono kultūra; Fortepijono muzika; JAV; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuvių pianistai; Muzikinis ugdymas; Praeitis.
EN
Emigration; Future; Lithuania; Lithuanian pianists; Musical education; Past; Performing art; Piano culture; Piano music; Present; The USA; USA.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lietuvos fortepijoninė kultūros raida JAV. Lietuvių emigracija į JAV prasidėjo XIX a. vid. ir išaugo XX a. pr. JAV miestuose įsikūrę lietuvių išeiviai būrėsi bažnyčiose, kurios tapo svarbiais kultūros centrais. Po Antrojo pasaulinio karo iš Lietuvos išvyko daug iškilių muzikantų. Tarp jų buvo pianistai – Andrius Kuprevičius, Aleksandras Kučiūnas, Vladas Jakubėnas, Aleksas Mrozinskas, Galina Juodakytė-Leonienė, Aldona Kepalaitė ir Julija Rajauskaitė, kurių koncertinė ir pedagoginė veikla skatino tolesnę fortepijoninės kultūros raidą. Šie menininkai plėtė savo meninės veiklos akiratį, organizavo rečitalius, grojo su orkestrais, kameriniais ansambliais, akomponavo vokalistams ir chorams prestižinėse koncertų salėse. Taip susiformavo emigrantų branduolys, plėtojantis fortepijoninę kultūrą JAV, pasižyminčią ir techniniu virtuoziškumo, ir emociniu turiniu. Plėsdami koncertinę programą, pianistai į solinius koncertus įtraukdavo įvairaus stiliaus ir žanro kūrinius. Greta klasikinės ir romantinės muzikos buvo atliekami ir XX a. lietuvių kompozitorių kūriniai. Lietuvos fortepijoninei muzikai atstovavo klasikai (M. K. Čiurlionis, Juozas Gruodis, Juozas Tallat-Kelpša) ir išeivijos kompozitoriai (Vladas Jakubėnas, Julius Gaidelis, Darius Lapinskas, Jonas Švedas, Giedra Gudauskienė). Koncertinę veiklą jie derino su pedagoginiu darbu. Pianistų rengimas buvo paverstas sistemingai organizuotu ugdymo procesu. Lietuvos pedagogų patirtys, perimtos iš rusų fortepijono mokyklos, buvo kūrybiškai papildytos kitų mokyklų žiniomis.

ISSN:
1691-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67842
Updated:
2020-01-08 13:42:08
Metrics:
Views: 7
Export: