Assessing pharmacy students’ migration related attitudes and intention to emigrate from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessing pharmacy students’ migration related attitudes and intention to emigrate from Lithuania
Alternative Title:
Farmacijos studentų požiūrio į emigraciją ir ketinimo emigruoti iš Lietuvos vertinimas
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2017, t. 27, Nr. 3, p. 123-128
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Emigracijos priežastys; Farmacijos studentai; Ketinimas emigruoti; Migracija; Noras emigruoti; Socialinis kontekstas; Intention to emigrante; Intention to emigrate; Migration; Pharmacy students; Reasons for emigration; Social context.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Farmacijos studentai; Ketinimas emigruoti; Migracija / Migration; Noras emigruoti; Socialinis kontekstas.
EN
Intention to emigrate; Pharmacy students; Reasons for emigration; Social context.
Summary / Abstract:

LTLietuva, kaip ir kitos vidutinio išsivystymo šalys, patiria „protų nutekėjimo“ problemą, kai aukštąjį išsilavinimą turintys profesionalai, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus, migruoja į išsivysčiusias šalis dėl geresnio ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo. Šio tyrimo tikslas – identifikuoti potencialias emigracijos priežastis, kurios farmacijos studentams taps aktualios baigus universitetą. Rezultatai atskleidė, kad aukštas nedarbo lygis, taip pat asmeninis požiūris į emigraciją buvo tiesiogiai susiję su ketinimu emigruoti po studijų. Tačiau asmeniniam farmacijos studentų požiūriui į emigraciją reikšmingos įtakos turėjo įsitikinimas, kad žmonės iš Lietuvos išvyksta dėl užsienyje gyvenančių šeimos narių ar draugų, neigiamos kultūrinės aplinkos, nepakankamo laisvalaikio pramogų pasirinkimo. Taigi, nors nedarbo mažinimas išlieka prioritetine emigracijos mažinimo sritimi, didesnės investicijos į socialinį, kultūrinį ir žmogiškąjį kapitalą galėtų prisidėti mažinant emigracijos patrauklumą būsimiems vaistininkams. [Iš leidinio]

ENLithuania among the middle-income countries is experiencing the brain drain situation when high-educated professionals, including health care specialists, migrate to high-income countries in search for better economic, social and cultural life. The objective of the study was to identify the potential reasons for migration from the perspective of pharmacy students that might come into consideration after they graduate university. A convenience sample (n=196) of pharmacy students participated in the cross-sectional survey where they gave opinion on why people emigrate from Lithuania, also expressed personal attitude towards emigration, as well as intention to emigrate after the studies on self-report scales. The nonlinear Robust Path Analysis approach was employed for data analysis. The results revealed that high unemployment conceived as a reason to emigrate from Lithuania, as well as personal attitude towards emigration was significantly linked with intent to emigrate after studies. Family or friends living abroad, adverse cultural environment, and lack of entertainment options conceived as a reason to emigrate significantly affected students personal attitude towards emigration from Lithuania. High unemployment as a reason for emigration remained the main factor directly associated with the intention to emigrate. However, investment in social, cultural and human capital should be seen as the next step to reduce the attractiveness of emigration to the future pharmacists. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67831
Updated:
2021-02-25 09:43:20
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: