Research in consumer preferences selecting the services of wellness-fitness centres in Kaunas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Research in consumer preferences selecting the services of wellness-fitness centres in Kaunas
Alternative Title:
Vartotojų prioritetai renkantis Kauno sveikatingumo centrų teikiamas paslaugas
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2013, Nr. 2 (89), p. 57-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Paslaugų paketas; Sporto paslaugas teikiančios įmonės; Sporto paslaugas teikiančios įmonės, paslaugų paketas; Sporto paslaugų vartojimas; Companies of sports services; Consuming sports services; Package of services.
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Sportas / Sport.
EN
Package of services.
Summary / Abstract:

LTTyrimo pagrindimas ir hipotezė. Kiekviena sporto paslaugas teikianti įmonė, norėdama sėkmingai vykdyti savo veiklą, turi atsižvelgti ne tik į politinę, ekonominę, socialinę, kultūrinę, technologinę aplinką, įvertinti esamus ir galimus konkurentus bei jų veiksmus, bet ir vartotojų poreikius, prioritetus renkantis paslaugas. Sveikatingumo centrų vadovams, sudarant strateginius rinkodaros planus, svarbu žinoti, kurie kriterijai renkantis sveikatingumo centrų paslaugas vartotojams yra pagrindiniai. Empirinio tyrimo apie vartotojų prioritetus renkantis sporto klubą nepavyko rasti, nors sąsajų yra su jau atliktais. Pavyzdžiui, Eurobarometras (2009) tyrė vartotojų požiūrį į sportą tarp ES šalių gyventojų, tačiau jame iš Pabaltijo šalių labiau akcentuojama Estija. „Rait“ tyrimo agentūra (2007) tyrė Lietuvos gyventojų nesportavimo priežastis. Kitas tyrimas atliktas apklausus KTU „Impuls“ sporto ir pramogų parkų klientus (2009) ir bandant išsiaiškinti vartotojų sporto klubų pasirinkimo dažnumą ir veiklos priemones, lemiančias šį pasirinkimą. Straipsnyje keliama mokslinė hipotezė: vartotojams renkantis sveikatingumo centrų teikiamas paslaugas svarbiausia yra geografinė vieta, teikiamų paslaugų kokybė ir kaina. Tikslas – nustatyti vartotojų prioritetus renkantis sporto ir sveikatingumo paslaugas didžiuosiuose Kauno sveikatingumo centruose. Metodai. Tyrimo metu taikyti tokie metodai: pirminis – kiekybinis, anketinės apklausos; antrinis – atliktų tyrimų apžvalgos ir palyginimo. Rezultatai. Vartotojų prioritetai renkantis Kauno sveikatingumo centrų teikiamas paslaugas labai įvairūs ir nėra įmanoma išskirti vyraujančių. Aptarimas ir išvada. Sporto ir sveikatingumo centrai turi orientuotis į asmeninius paslaugų paketus. Čia jiems pagelbėti galėtų ryšių su klientais valdymo šiuolaikinės informacinės technologijos. [Iš leidinio]

ENResearch background and hypothesis. Competition among wellness-fitness centre companies is quite high. Each company which provides services to sport, in order to effectively carry out its activities, must take into account not only the political, economic, social, cultural, technological environment to follow current and potential competitors and their actions, but also consumer needs and priorities in selecting services. In addition, wellness-fitness centre managers must know the key criteria of consumer choice, especially when preparing strategic marketing plans for future company activities. Hypothesis – the most important keys of consumers selecting fitness centres services are geographic location, the quality of services and price. Research aim was to determine consumer preferences in selecting fitness and wellness services at the largest health centres in Kaunas. Research methods. The methods of quantitative questionnaire survey and observation were used, as well as the comparison of the conducted research findings with Euro barometer (2009), "Rait" (2007), KTU representatives investigating the customers in "Impuls" sports and entertainment parks (2009), Lithuanian Union of Sports Federations (LSFS) in 2010. The questionnaire survey was conducted in March-April of 2011. A random probability sampling method was used with visitors (n=170) from four largest wellness-fitness centres in Kaunas and the e-version of the questionnaire was uploaded into the social network profiles of wellness-fitness centres. The data were analysed and processed using statistical package for social sciences (SPSS 17.0 version). Research results. Results of the present research allow concluding that respondents’ opinions concerning the following service assessment of wellness-fitness centres in Kaunas were very scattered and very unequal (standard deviation of the motivator assessment>1).However, only one provided service coincided. It was the service of sauna and sauna area (standard deviation of the motivator assessment=0.996<1). The research hypothesis was proved partially. Discussion and conclusions. Having executed the research it was determined that there were very versatile consumer priorities in selecting the service provided by wellness-fitness centres in Kaunas and it was impossible to distinguish predominant ones proving that wellness-fitness centres had to focus on the personalized service packages and modern information technologies for the customer relationship management. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67825
Updated:
2021-02-25 09:59:11
Metrics:
Views: 8
Export: