Išlaidų sąvokos interpretacijos apskaitoje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėIšlaidų sąvokos interpretacijos apskaitoje
Kita antraštėInterpretations of the concept of expenses in accounting
AutoriaiGipienė, Gailutė
KnygojeTransformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : mokslo darbai . 2004, P. 75-81
Reikšminiai žodžiai
LTApskaita; Išlaidos; Pajamos
ENAccounting; Expenditure; Revenue
Santrauka / Anotacija

LTIšvystytų rinkos ekonomikos šalių patirtis rodo, kad be teisingos gamybos išlaidų apskaitos neįmanoma priimti teisingų valdymo spendimų, rasti racionaliausių išteklių naudojimo būdų, numatyti pelningumo didinimo rezervų. Išlaidų mažinimas visada buvo ir bus aktualus nepriklausomai nuo ekonominės sanklodos. Finansinę ir mokestinę apskaitą reglamentuojančiuose dokumentuose ir norminiuose aktuose bei įvairioje ekonominėje literatūroje pajamų, išlaidų ir finansinių rezultatų sąvokos nėra vienareikšmiškai suprantamos ir dėl to gali būti iškreipiama ūkinius procesus atspindinti informacija. Šiame darbe tiriama išlaidų ir sąnaudų samprata, analizuojamos išlaidų sąvokos interpretacijos, aptariama išlaidų pripažinimo gamybinėje įmonėje metodika [Iš leidinio]

ENExperience of developed market economy countries shows that without proper accounting of production expenses it is impossible to make correct management decisions, find optimal ways to use resources and provide for increase of profitability. Cost reduction has Always been and will be relevant irrespective of the economic system. Concepts of income, costs and financial results in documents and legal acts regulating financial and fiscal accounting and various economic literature are understood differently and thus information reflecting economic processes may be distorted. This paper studies the concept of expenses and costs analysing interpretations of expense concepts and discussing methodologies of cost recognition at a production company.

ISBN9955585870
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/678
Atnaujinta2017-03-21 17:18:46
Metrika Peržiūros: 1