Išlaidų sąvokos interpretacijos apskaitoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išlaidų sąvokos interpretacijos apskaitoje
Alternative Title:
Interpretations of the concept of expenses in accounting
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTIšvystytų rinkos ekonomikos šalių patirtis rodo, kad be teisingos gamybos išlaidų apskaitos neįmanoma priimti teisingų valdymo spendimų, rasti racionaliausių išteklių naudojimo būdų, numatyti pelningumo didinimo rezervų. Išlaidų mažinimas visada buvo ir bus aktualus nepriklausomai nuo ekonominės sanklodos. Finansinę ir mokestinę apskaitą reglamentuojančiuose dokumentuose ir norminiuose aktuose bei įvairioje ekonominėje literatūroje pajamų, išlaidų ir finansinių rezultatų sąvokos nėra vienareikšmiškai suprantamos ir dėl to gali būti iškreipiama ūkinius procesus atspindinti informacija. Šiame darbe tiriama išlaidų ir sąnaudų samprata, analizuojamos išlaidų sąvokos interpretacijos, aptariama išlaidų pripažinimo gamybinėje įmonėje metodika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Išlaidos; Pajamos; Accounting; Expenditure; Revenue.

ENExperience of developed market economy countries shows that without proper accounting of production expenses it is impossible to make correct management decisions, find optimal ways to use resources and provide for increase of profitability. Cost reduction has Always been and will be relevant irrespective of the economic system. Concepts of income, costs and financial results in documents and legal acts regulating financial and fiscal accounting and various economic literature are understood differently and thus information reflecting economic processes may be distorted. This paper studies the concept of expenses and costs analysing interpretations of expense concepts and discussing methodologies of cost recognition at a production company.

ISBN:
9955585870
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/678
Updated:
2017-03-21 17:18:46
Metrics:
Views: 31
Export: